Novi direktor Opšte bolnice Milorad Magdelinić?

 Novi direktor Opšte bolnice Milorad Magdelinić?

Ministarstvo zdravlja za vršioca dužnosti direktora Opšte bolnice Berane, imenovaće doktora Milorada – Magdu Magdelinića, specijalistu hirurgije, saznaje Berane online iz više izvora.Doktor Milorad Magdelinić je rođen 11.09.1961. godine u Rožajama. Dugogodišnji je član Opštinskog odbora Socijalističke narodne partije (SNP) u Beranama. Oženjen je i otac troje djece. Govori ruski i engleski jezik. BIOGRAFIJA:Od 1994. godine, po završetku specijalizacije, radi kao hirurg u Opštoj bolnici Berane. Od septembra 1990. godine u radnom je odnosu u Opštoj bolnici u Beranama. Od 1986. do 1990. godine radi u Domu zdravlja u Rožajama, gdje je obavio obavezni ljekarski staž. Obrazovanje:1994. godine specijalizirao je Opštu hirurgiju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Specijalizaciju je započeo oktobra 1990 godine, a specijalistički ispit sa odličnim uspjehom položio 17.10.1994. godine i stekao zvanje Specijalista opšte hirurgije. 1995. godine diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini. Školske 1980 /1981. godine upisao je studije na Medicinskom fakuletu Univerziteta u Prištini, a diplomirao 25.12.1985. godine i stekao zvanje Doktor medicine. 1980. godine završio je Gimnaziju u Rožajama sa odličnim uspjehom. Dobitnik je diplome Luča u Osnovnoj školi koju je završio u Rožajama. Izborna stručna zvanja:Odlukom Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 2000. godine određen je za Mentora za obavljanje dijela stažau okviru specijalističkih studija iz Opšte hirurgije za ljekare sa područja Crne Gore. Dodatna edukacija: – Atina, Henry Dunant Hospital ,, Inguinal – Ventral Herniarepair“ – Novi Sad, Društvo lekara Vojvodine – Srpsko lekarsko društvo ; Viši kurs za hirurge iz laparoskopskih procedura. – Beograd, Institut za endokrinologiju, diabetes i bolesti metabolizma, KCS Udruženje endokrinih hirurga Srbije – Totalna tireoidektomija kao operacija izbora. – Beograd,Institut za endokrinologiju, diabetes i bolesti metabolizma, KCS Udruženje endokrinih hirurga Srbije – Totalna tireoidektomija kao operacija izbora. – Beograd, usavršavanje u trajanju od četiri nedjelje u KC ,, Dragiša Mišović“ – Laparoskopska holecistektomija. – Beograd usavšavanje u trajanju od tri mjeseca u Institutu za digestivne bolesti UKCS – Endoskopske dijagnostičke i terapijske procedure.

Stručni, naučni radovi, kongresi i monografije: Autor je i koautor mnogih stručnih i naučnih radova iz Opšte hirurgije u domačim i stranim časopisima i zbornicima. Članstvo u udruženjima: – Član Društva ljekara Cene Gore; – Član Udruženja hirurga Crne Gore; – Član Ljekarske komore Crne Gore.Piše: Berane online

Avatar

Portal Berane

Pročitajte još