Barjaktarović:Još uvijek nema rješenja za problem odlaganja otpada

 Barjaktarović:Još uvijek nema rješenja za problem odlaganja otpada


Odlaganje otpada u Crnoj Gori još uvijek je problem sa kojim se suočava većina lokalnih uprava, posebno one na sjeveru Crne Gore. Uključivanjem većeg broja građana u sistem primarne selekcije, poštovanje mjesta predviđenih za pravilno odlaganje otpada, izgradnja adekvatne infrastrukture, sanacija brojnih divljih deponija , doprinijeće da ružne slike nepropisno odloženog otpada postanu prošlost .

NVO „Sjeverna zemlja, koja je članica koalicije 27 uporno ukazuje na ovaj problem, vodeći se činjenicom da Crna Gora kao zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj Uniji u vrijeme kad su pregovori za Poglavlje 27 već uveliko otvoreni ne smije dozvoliti da se na polovini državne teritorije otpad odlaže suprotno svim ekološkim i principima održivog razvoja.

 „Crna Gora ni poslije 16 godina od uspostavljanja strateškog i zakonskog okvira za regionalizaciju u oblasti upravljanja otpadom nije uspjela da uspostavi takav model na sjeveru naše države, a ni u ostalim regionima to nije riješeno na adekvatan način.
Činjenica je da je veći dio evropskog zakonodavstva je transponovan, no, kada je riječ o implementaciji principa evropske hijerarhije upravljanja otpadom, ona je još uvijek na početku. O tome govore izvještaji o napretku, koje svake godine donosi EK. Na probleme u ovoj oblasti je ukazala i naša organizacija, kroz rad u okviru neformalne mreže NVO-koalicije 27, kako u ovogodišnjem, tako i u prethodnim izvještajima iz sjenke, koje je radila“, kaže za Portal Berane direktor NVO „Sjeverna zemlja Marinko Barjaktarović.
U poslednjem Izvještaju iz sjenke iz ove koalicije naglašavaju da su glavni izazovi u Crnoj Gori, u oblasti upravljanja otpadom: uspostavljanje adekvatne infrastrukture koja bi omogućila sistem selekcije i reciklaže otpada, sanacija brojnih smetlišta širom Crne Gore, rješavanje pitanja industrijskog otpada i uspostavljanje efikasnog inspekcijskog nadzora. Svakako da su uspostavljanje efikasnog i održivog sistema inspekcije, kao i neselektivna primjena kaznene politike najveći izazovi. Do sada su izgrađene samo dvije regionalne deponije u Podgorici i Baru , gdje se odlaže otpad iz centralnog i južnog regiona.

Foto: Skala


Ono što posebno zabrinjava, po riječima Barjaktarovića, je činjenica da se ni nakon 16 godina ne nazire rješenje za adekvatno upravljanje otpadom za sjever Crne Gore.

“ Imajući u vidu da se tek nedavno odredila lokacija za budući regionalni centar za upravljanje otpadom u Bijelom Polju, na lokaciji Čelinska kosa, koja se nalazi u blizini granice sa opštinom Mojkovac. Upitno je da li će ona ostati kao finalni izbor, imajući u vidu podatak da se mještani sela koja gravitiraju toj lokaciji bune. Podatak da je još uvijek moguće odlaganje na nesanitarnim deponijama ukazuje na to da takav način upravljanja otpadom ne samo da direktno ugrožava životnu sredinu, već, u mjeri u kojoj se dozvoljava jeftino neregulisano odlaganje, ekonomski potkopava druge opcije upravljanja otpadom“, prenosi stavove koalicije 27 Barjaktarović.

Zbog velikog udjela organskih komponenti u čvrstom komunalnom otpadu, odlagališta su bila i ostala veliki izvori emisije gasova sa efektom staklene bašte (metana). U nedostatku drugih mjera, nizak nivo troškova odlaganja na tim odlagalištima, što najvjerovatnije predstavlja razlog lokalnim samoupravama da ih koriste, ne daje podstrek unapređenju upravljanja otpadom u skladu sa hijerarhijom upravljanja otpadom. Politička privlačnost niskih troškova odlaganja otpada je u tome da otkloni bilo kakav pritisak na povećanje naknade za domaćinstva koja se naplaćuje u svrhu povraćaja troškova“, dodaje Barjaktarović.

Avatar

Portal Berane

Pročitajte još