Montenegro Airlines u vansudskom poravnjavanju s radnicima uštedio 4,3 miliona eura

 Montenegro Airlines u vansudskom poravnjavanju s radnicima uštedio 4,3 miliona eura

Izvršni direktor Aerodroma Crne Gore Danilo Orlandić kazao je da je ta kompanija u procesu vansudskog poravnanja sa radnicima uštedjela 4,3 miliona eura, a kad se okončaju svi sudski postupci početkom 2022. godine, projektovana ušteda će biti najmanje 6,1 milion eura.

Kako piše Dan, on se oglasio povodom navoda iz revizorskog izvještaja da Aerodromima prijeti šteta od 14 miliona eura zbog pogrešno obračunatih zarada radnicima od 2008. do 2018. godine.“Prve tužbe radnika povodom sporova koji su iz perioda 2008-2018. godine krenule su sredinom aprila 2019. godine u susret najavljenom usvajanju Zakona o radu kojim se gubi mogućnost utuženja pojedinih prava koji se stiču iz radnih odnosa, kao i najavljenoj koncesiji aerodroma“, naveo je Orlandić na svom Fesjbuk profilu.Dodao je da su, nakon konsultacija sa nekadašnjim sudijama koji su se bavili ovom vrstom sporova, advokatskim kancelarijama, kao i predstavnicima Agencije za mirno rješavanje sporova, odlučili da u junu 2019. angažuju vještaka ekonomsko-finansijske struke da uradi vještačenja po svim osnovama koja su radnici-tužioci u svojim tužbama tražili.To se, kako tvrdi Orlandić, pokazalo kao dobar potez. Ističe i da „Zakonodavac u tom vremenskom periodu radna prava nije na najbolji mogući način regulisao i precizirao i zbog toga su se u javnom sektoru i dešavali radni sporovi”.“Vještaci su svoj posao uradili na najbolji mogući način i omogućili nam da već u decembru 2019. godine počnemo pregovore sa radnicima i otpočnemo proces vansudskog poravnanja koji nam je omogućio da na današnji dan uštedimo ovom preduzeću 4,3 miliona eura, a projektovano kad se okončaju svi postupci krajem 2021. i početkom 2022. godine 6,1 milion eura. Ukupan iznos koji je izvještačen je 15 miliona eura bruto“, rekao je Orlandić.Kazao je da je ukupno bilo skoro 900 tužbi, a da su neki od advokata za jedno lice podnosili više tužbi po različitim osnovima potraživanja.Orlandić navodi da je menadžment ACG izvršio isplatu radnicima u iznosu od 5,5 miliona eura vansudskog potraživanja.

Avatar

Portal Berane

Pročitajte još