Mladi kao pokretači promjena u društvu

 Mladi kao pokretači promjena u društvu

Crveni krst Crne Gore i Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine, su u proteklih osam mjeseci realizovali projekat “Mladi kao pokretači promjena u društvu”, koji je finansijski podržan kroz regionalni program “Dijalog za budućnost”, koji implementiraju UNDP, UNICEF i UNESCO u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Srbiji.

Opšti cilj projekta je doprinos izgradnji kulture nenasilja i mira među mladima u više opština u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini, kroz unaprjeđenje kapaciteta, znanja i vještina 30 mladih volontera iz Crne Gore i Bosne i Hercegovine iz oblasti promocije kulture nenasilja i mira i promocije humanih vrijednosti među 180 mladih iz najmanje šest opština u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.Kako bi se ostvarili postavljeni ciljevi u septembru 2020. godine održan je petodnevni kamp na Jahorini za 15 volontera iz Bosne i Hercegovine, a nokon toga i u Sutomoru za 15 volontera iz Crne Gore.“Volonteri su tokom kampa, kroz interaktivne radionice, stekli znanje i vještine o sljedećim temama: diskriminaciji, rodnoj ravnopravnosti, nasilju, dijalogu mira, socijalnoj inkluziji, principima Pokreta Crvenog krsta, kao i o međunarodnom humanitarnom pravu, empatiji, aktivnom slušanju, nenasilnoj komunikaciji i rešavanju konflikata, pregovaranju, otpornosti na stres i socijalni pritisak, kritičkom mišljenju bez osuđivanja i generalizovanja”, saopšteno je iz CKCG.Nakon toga, 30 obučenih volontera je organizovalo ukupno 136 radionica za grupu od 190 mladih (139 djevojčica i 51 dječak), uzrasta od 12 do 19 godina.Radionice su organzovane u sledećim lokalnim organizacijama Crvenog krsta/križa: Budva, Nikšić, Podgorica, Centar Sarajevo, Žepče, Lukavac, Gradačac i Živinice.Teme radionica su od strane učesnika prepoznate kao izuzetno značajne, životne, aktuelne među mladima, a u pitanju su teme: poštovanje različitosti, rodna ravnopravnost, socijalna inkluzija, empatija, aktivno slušanje, nenasilna komunikacija, kritičko mišljenje bez osuđivanja i generalizovanja i volonterizam.“Neki od benefita za učesnike projekta su: sticanje znanja i vještina koja će im pomoći u daljem školovanju, karijeri, međuljudskim odnosima, razumijevanju i prihvatanju različitosti”, navode iz CKCG.Navedene lokalne zajednice su sada bogatije za 220 mladih ljudi koji promovišu humane vrijednosti i mogu prenositi svoje znanje i na druge članove zajednice, a Crveni krst Crne Gore i Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine za nove volontere koji će sigurno u narednim godinama biti posvećeni ispunjavanju humanitarne misije.

Avatar

Portal Berane

Pročitajte još