Milatović: Želim otvoren i iskren dijalog sa privredom

 Milatović: Želim otvoren i iskren dijalog sa privredom

Ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović inicirao je sastanak sa privrednim udruženjima na temu analize i dalje razrade paketa pomoći privredi sa fokusom na mjere koje bi mogle biti implementirane u kratkom roku. Sastanak je organizovan od strane sekretarijata Savjeta za konkurentnost, koji je ujedno i platforma saradnje Vlade i poslovnih udruženja, koji će biće zadužen za kontinuiranu komunikaciju i praćenje realizacije zaključaka ovog i narednih sastanaka.

foto

Foto: Gov.me

Ministar Milatović zahvalio se prisutnima na odzivu i poručio da želi otvoren i iskren dijalog sa privredom i da sebe vidi kao predstavnika interesa privrede u Vladi Crne Gore.

„Ekonomski model koji je u prethodnom periodu postojao nije imao dovoljnu refleksiju na najveći dio stanovnika u Crnoj Gori i te nejednakosti će biti ispravljene u narednom periodu kroz budžet koji će Vlada predložiti Parlamentu“, istakao je Milatović dodajući da se Crna Gora nalazi na drugom mjestu u Evropi, odmah nakon Bugarske, po nejednakosti dohotka u društvu.

„Želim da odluke koje su vezane za privrednu aktivnost rješavamo u dijalogu sa privredom i smatram da taj dijalog u prethodnom periodu nije bio na adekvatnom nivou. Mislim da je Privredna komora Crne Gore jednim dijelom monopolizovala taj dijalog i vjerujem da sva poslovna udruženja treba da budu podjednako prisutna u razgovoru sa Vladom Crne Gore što će voditi da stvarima pristupamo na jedan profesionalniji i bolji način“ rekao je Milatović.

Marija Šuković, šefica Sekretarijata Savjeta za konkurentnost dala je kratak rezime kratkoročnih mjera koje su predložene od strane privrednih udruženja u vidu subvencija, smanjenja nameta, reprograma obaveza prema javnom sektoru, izvorima finansiranja, unapređenju tržišta rada i dr.

Na kraju uvodnog izlaganja, ministar Milatović je prisutne upoznao sa razvojnim politikama koje će vrlo brzo biti aktivirane kroz odluke Vlade a to su: reforma Investiciono-razvojnog fonda, stavaljanje rada i tržista rada u funkciju ekonomskog razvoja izemđu ostalog i kroz reformu Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, čvrsta borba protiv sive ekonomije u zemlji, promocija inovacione djelatnosti i snažna reforma svih državnih preduzeća.

Sastanku su prisustvovali predstavnici svih poslovnih udruženja koja su članovi Savjeta za konkuretnost, članovi Sekretarijata Savjeta za konkurentnost, predstavnici ugostiteljskih udruženja kao i predstavnice dva udruženja poslovnih žena Crne Gore čime je Milatović poslao snažnu poruku podrške i sektoru turizma i sektoru ženskog preduzetništva u zemlji.

Avatar

Portal Berane

Pročitajte još