Mijušković:Od drugog polugodišta sva djeca da idu u školu

 Mijušković:Od drugog polugodišta sva djeca da idu u školu

Ministarstva prosvjete da do početka trećeg kvalifikacionog perioda, odnosno drugog polugodišta obezbijedi da svi učenici prate nastavu u školi, uz poštovanje mjera Instituta za javno zdravlje.Mijušković je tako odlučila postupajući po predmetu jednog roditelja koji se požalio da su njegova djeca žrtve diskriminacije zbog načina na koji je Ministarstvo prosvjete organizovalo nastavu, odnosno zbog toga što đaci do šestog idu u školu, uključujući i prvake srednje škole, dok ostali uče od kuće. Mišljenja je da mu je povrijeđeno osnovno ljudskih pravo na obrazovanje pod jednakim uslovima za njegovo dvoje maloljetno djece koji su učenici VI i VIII razreda osnovne škole.Nelogičnosti…- Smatramo da sve uzrasne grupe djece treba da ostvaruju nastavu u učionicama, uz poštovanje preporučenih mjera. Činjenica da su otvoreni ugostiteljski objekti, prehrambeni… u kojima građani obavljaju svakodnevne potrebe i provode vrijeme, ne korespodira sa činjenicom da pojedina djeca ne idu redovno u školu – napisala je Mijušković.Ministarstvo je dužno da ombudsmanu dostavi izvještaj o mjerama i radnjama na izvršenju preporuke u roku od 15 dana od dana prijema.Iz resora ministra Damira Šehovića nijesu nam juče odgovorili na koji način će da realizuju ovu preporuku.U izjašnjenju koje je Ministarstvo dostavilo Mijušković istakli su da su ovakvim načinom organizovanja obrazovno-vaspitnog rada pokazali odgovornost, prije svega, prema zdravlju djece, koje je prioritet, ali i prema potrebi stvaranja preduslova za kontinuitet učenja. Ukazali su i na važnost da je za učenike, koji nastavu prate onlajn, data mogućnost individualne i grupne stručne podrške i konsultacija u školi sa predmetnim nastavnicima, koje se obavljaju jednom u petnaest dana, u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje.Propusti u organizacijiMijušković je, međutim, konstatovala da od početka školske godine 2020/2021. pravo na obrazovanje nije na jednak način dostupno svoj djeci.

Foto: Ombudsman Crna Gora

Nesporno je, kaže ona, da postoji određeni dio učenika koji zbog lošijeg socio-ekonomskog statusa porodica, u najvećem broju i djeca romskih porodica – iz porodica korisnika materijalnog obezbjeđenja porodice, iz udaljenih seoskih domaćinstava, nemaju mogućnost korišćenja navedenih oblika komunikacije i kojima se, kako navodi Ministarstvo prosvjete prosljeđuju nastavni sadržaju, domaći zadaci prezentacije…- Ova djeca suočavaju se s brojnim izazovima i kada je redovna sitaucija u obrazovanju, a naročito sada, u ovoj situaciji, kada su ,,prepušteni“ sami sebi. Iskustva pokazuju da kada se jednom prekine obrazovanje, najsiromašnija i najranjivija djeca možda se nikada ne vrate u redovno obrazovanje, što ih izlaže potencijalnim rizicima – navela je ona.Smatra da za vrijeme trajanja onlajn nastave, ovoj djeci koja nemaju materijalne mogućnosti i čiji roditelji ne mogu da im priušte komunikaciona sredstva, treba omogućiti, da kao i njihovi vršnjaci imaju pristup svim sadržajima i direktnoj komunikaciji preko interneta i aplikacija.Škole su bezbjedneZaštitinik je mišljenja da je veoma važno omogućiti svim učenicima jednak pristup obrazovanju, ističući da je to preduslov za stvaranje jednakih šansi za sve bez diskriminacije.- Svakako da je zdravstvena situacija veoma važna, te da je u ovom trenutku velika transmisija zaraze, istovremeno svjedoci smo da pojedina djeca skoro devet mjeseci ne pohađaju nastavu u školama, a što se svakako može odraziti i na njihovo mentalno zdravlje… Koliko je važno djeci od I do VI razreda da prate redovno nastavu, toliko je važno i djeci ostalih razreda osnovne i srednje škole da prate nastavu. Smatramo da dijeljenje djece po uzrastima, koji će pohađati nastavu u školi, a koji onlajn, nije u njihovom najboljem interesu – rekla je ona.Istakla je da se u školama nastavnici i djeca pridržavaju preporučenih mjera (distanca, higijena ruku, maske), te da su, a što i navode predstavnici Instituta za javno zdravlje, škole sigurna mjesta u kojima je do sada prenos virusa bio najmanji.

Izvor: Pobjeda

Avatar

Portal Berane

Pročitajte još