Međunarodni dan studenata, simbol borbe za demokratsko društvo i bolje obrazovanje

 Međunarodni dan studenata, simbol borbe za demokratsko društvo i bolje obrazovanje

Međunarodni dan studenata, koji se obilježava u znak sjećanja na stradanje praških studenata, simbol je borbe za demokratsko društvo i bolje obrazovanje, kazao je  vršilac funkcije rektora Danilo Nikolić povodom Međunarodnog dana studenata 17. novembra na sastanku sa delegacijom Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore koju je predvodila predsjednica Sara Arianna Serhatlić.

Na sastanku je razgovarano o važnosti internacionalizacije Univerziteta Crne Gore i mobilnosti studenata, značaju stručne prakse i mogućnostima za njeno obavljanje u inostranstvu.

Potvrđeno je obostrano opredjeljenje da Univerzitet Crne Gore i krovna studentska organizacije nastave da razvijaju odnose na partnerskoj osnovi i uz međusobno uvažavanje.

On je naveo da se međunarodni karakter praznika poklapa sa strateškim opredjeljenjem Univerziteta – internacionalizacijom, koja je važna za međunarodno pozicioniranje i uspjeh Univerziteta Crne Gore, ali i sa onim što su odlike saradnje Studenstkog parlamenta i Evropske studenstke unije.

“Važan elemenat internacionalizacije je mobilnost ne samo nastavnika, nego i studenata. S obzirom da su vam u prethodna skoro dva mjeseca vrata rektorata i uprave Univerziteta bila uvijek otvorena za sve vaše potrebe i prijedloge koje smo, nadam se, uspješno riješili, pozivam vas da našu uspješnu saradnju u narednom periodu podignemo na još veći nivo. Smatram da je jedan od prvih koraka tješnja saradnja kako bismo pospješili međunarodu mobilnost”, kazao je v.f. rektora.

On je predstavnicima Studentskog parlamenta obećao podršku u organizaciji 75. skupštine Evropske studentske unije koja će naredne godine u Crnoj Gori okupiti predstavnike 38 zemalja.

Razgovarano je i o neophodnosti usklađivanja Statuta Univerziteta Crne Gore i Pravila studiranja sa izmjenama u Zakonu o visokom obrazovanju i obećana podrška i konstruktivan pristup i saradnja prilikom izrade zakona o mladima i o akademskom integritetu.

Sastanku sa predstavnicima SPUCG prisustvovala je i predstavnica Kancelarije za međunarodnu saradnju Ana Dragutinović koja je predstavila programe mobilnosti studenata, navodeći da najveće mogućnosti pruža program Erasmus plus.

“Imamo preko 70 ugovora za bilateralnu saradnju, od kojih neki pokrivaju sve oblasti koje se izučavaju na UCG”, kazala je Dragutinović i pozvala predstavnike SPUCG na zajedničko osmišljavanje aktivnosti kako bi se još veći broj studenata prijavljivao na programe mobilnosti.

“Ali i za učešće u takozvanoj „buddy“ mreži, odnosno sistemu podrške stranim studentima koji dolaze kod nas na mobilnost. Ova mreža je značajna i zbog osnivanja Erasmus mreže studenata u Crnoj Gori koja bi bila zadužena za organizaciju svih vannastavnih aktivnosti za strane studente, i gdje bi nam bila značajna vaša podrška”, navela je ona.

Prva prilika da se studenti upoznaju sa mogućnostima koje nude programi mobilnosti je Erasmus + Info dan, koji će na Univerzitetu biti organizovan 23. novembra.

“Od ove godine u okviru Erasmus + programa, osim na mobilnost, studenti će moći da se prijavljuju i za obavljanje stručne prakse u inostranstvu, počevši od septembra naredne godine”, rekla je Dragutinović.

Nikolić je ponovio da je obavljanje stručne prakse, a posebno prilika da se ona obavi u inostranstvu, važna za širenje znanja i unapređenje njegovog kvaliteta, sa čime su se saglasili i predstavnici studenata.

Serhatlić je kazala da je izuzetno važno pristupiti evaluaciji i praćenju kako se sprovodi stručna praksa koja je od ove godine važan segment svih studijskih programa, u čemu je i Studentski parlament spreman da pomogne.

Na sastanku je razgovarano i o realizaciji infrastrukturnih projekata Univerziteta koji su kandidovani kroz kapitalni Budžet i o Naučno-tehnološkom parku.

Nikolić je pojasnio da se radi na projektnom zadatku za Naučno-tehnološki park, koji će biti izuzetna prilika za uspostavljanje veza između Univerziteta Crne Gore, privrednog okruženja i start-up zajednice, odnosno za samozapošljavanje visokoškolaca.

V.f. rektora kazao je i da je jedan od ciljeva Centra za studije i kontrolu kvaliteta Univerziteta Crne Gore da se revidira postojeća studentska evaluaciona anketa i pozvao predstavnike Studenstkog parlamenta da daju doprinos njenom inoviranju.

Izvor: CDM

Avatar

Portal Berane

Pročitajte još