Leposavić: Zakon štiti prava svih vjerskih zajednica; Abazović: Nijedan zakon nije prošao toliku javnu raspravu kao ovaj

 Leposavić: Zakon štiti prava svih vjerskih zajednica; Abazović: Nijedan zakon nije prošao toliku javnu raspravu kao ovaj

Ministar pravde Vladimir Leposavić govoreći o Zakonu o slobodi vjeroispovijesti, kazao da štiti prava svih vjerskih zajednica, te da ne oduzima ni jedno stečeno pravo i da je cilj da sve zajednice budu u ravnopravnom položaju. 

Jednoglasno na sjednici Vlade juče utvrđen predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodni vjeroispovijesti, saopštio je ministar.

“Po mom ličnom uvjerenju postignuto više nego što smo se nadali da će biti moguće. Kad je u pitanju dijalog među Min. pravde i predstavnika vjerskih zajednica želim da kažem da je moja ocjena da je ova Vlada u pogledu međuvjerskog dijaloga uradila više za pt dana nego prošla vlada za pet godina“, kazao je Leposavić.

Ovaj zakon je, naveo je Leposavić, samo tolerisao postojanje vjerskih zajednica, a mi smo otišli korak dalje i imamo zakon koji je vjerski senzibilan i koji štiti prava svih vjerskih zajednica.

Leposavić je govoreći o pregledu odlika izmjena kazao da s jedne strane se eliminiše mogućnost da se u Vladinom postupku rješava bilo čiji svojinski spor, predviđena je norma da se takvi sporovi rješavaju u parničnom postupku pred nadležnim sudom. “U tom smislu izmjena je dobra za sve nosioce prava svojine.  Postojeće vjerske zajednice ne gube pravni subjektivite, stečena prava se zadržavaju. Nema potrebe da se ponovo registruju“, naveo je on.

Priznajući stečena prava afirmiše se stepen povjerenja, dodao je ministar.

“Sporazumi između vjerskih zajednica i države da se poštuju. Oni vjerski objekti koji imaju status kulturnih dobara da budu zaštićeni, što je garant da se zaštita kulturne baštine CG rješava na način predviđen za sve nosioce prava“, kazao je on.

Ministar navodi da se katalog postojećih prava vjerskih zajednica  unaprijedio.

“Kod autonomije poštovana prava vjerskih zajednica, predviđeno da imaju pravo i na strukturu svog organizovanja. Zatim, imaju pravo da biraju ne samo vjersko osoblje nego i poglavare. Pravo ishrane uskladu sa vjerskim ustanovama i uvjerenjima – da njihovo pravo kada borave u drugim utanovama ne bi ostalo samo formalno“, kazao je Leposavić.

“U zadužbinu, pored te riječi je predviđen i institut vakufa kao posebne imovine islamske zajednice. Predstavnici vjerskih zajednica izrazili stav da je bilo malo vremena. Poštujem. Insistirao sam da nam dostave sve predloge i sugestije…“, dodao je on.

“Sve sugestije i predloge, gotovo 90 odsto njih smo usvojili“, naveo je Leposavić.

“Ovaj zakon ne oduzima ni jedno stečeno pravo, cilj je da sve zajednice budu u ravnopravnom položaju. Ovaj zakon da bude most i prilika za uspostavljanje multikonfesionalnog društva koje je dosad bio krilatica“, poručio je Leposavić.

Šta je bilo toliko hitno da se usvoji Zakon

“Hitnost postoji društvena i pravna. Protekla godina obilježena protestima građana, koji su bili najveći u CG i borba građana CG, vjernika rezultirala je da se formira jasan stav da su nužne izmjene ovog zakona. Podsjetimo da prema slovu važećeg zakona mogućnost primjene, po mom ubjeđenju, diskriminatorskih odredbi nastupa godinu po usvajanju, dakle početkom januara. Da bi to izbjegli bila je potreba hitne izmjene zakona“, kazao je Leposavić.

Javna rasprava, zemljište CPC i Glavni grad

“Zakon je kratak, jasan i vrlo liberalan i ne bih se složio da je u favoru jedne već svih religijskih organizacija. Cilj je bio da ne bude na štetu ni jedne pojedinačno. Oko javne rasprave mislim da nema zakona koji je prošao veću javnu raspravu od ove. Nisam vidio da nešto ima veću pozornost no ovaj zakon. Nemam ništa protiv CPC i pozivam Glavni grad da im da drugu parcelu ako tako misli. Na Vladu je došla odluka da im ustupi predmet sudskog spora“, kazao je Abazović.

“Ako mislite da Vlada može moju kuću da da nekome samo što je Vlada, ja mislim da to nije u redu. Tražio sam prvo odlaganje te tačke, pa provjeru, svi pravnici su rekli da u obrazložnju stoji da je ta parcela predmet sudskog i imovinskog spora između Mitropolije i države ili Mitropolije i Glavnog grada. Nemam ništa protiv da se ustupi parcela koja nema nikakav teret“, dodao je on.

“Razumijem da se stavlja pečat na URA-u kako želimo da uradimo nešto protiv jednoj zajednici. Ja to odbacujem. Najveći teret je iznio Leposavić, i sam sam pokušao da održim sa nekoliko poglavara kontakt. Dajte da vratimo vjeru u vjerske, politiku u političke institucije i dajte da sklonimo ovu temu sa dnevnog reda ali na način da CG dobijemo kratak, jasan , liberalan i evropski Zakon o slobodi vjeroispovijesti“, naveo je Abazović.

“Pozivam Glavni grad da ustupi neku drugu parcelu. Ako treba da damo i lični prilog, ja sam spreman. Hoćete da predmete sudskog spora ustupamo privatnicima za fabrike? Ne možemo to da radimo. Nadamo se da će sudovi biti ažurniji pa da imamo manje situacija da ne znamo šta kome katastarski pripada“, dodao je on.

Razgovori vođeni sa svim tradicionalnim vjerskim zajednicama

“Razgovori vođeni sa svim tradicionalnim vjerskim zajednicama – njih je četiri. Mi smo uspjeli i trudili se da razgovaramo sa pravnim timovima, poglavarima i ostalih vjerskih zajednica a a na način što smo uputili neku vrstu javnog poziva. U tom smislu nismo vršili pojedinačne pozive nego su na taj javni poziv vjerske zajednice odgovarale“, kazao je Leposavić.

“Nije bilo mnogo vremena. Unaprijed sam bio svjestan da je vrlo rizično pozivati zajednice da daju predloge u roku od tri ili četiri dana. Nije bilo lako. Ostavljanje kratkog roka može da zvuči loše ali sam najiskrenije odmah rekao da nemamo mnogo vremena i ne želim da fingiramo dijalog. Želio sam da čujem sugestije onako kako su bili zainteresovani“, dodao je on.

Da li je SPC tradicionalna vjerska zajednica…?

“Ja nisam tu da kao predstavnik države smatram. Moje nije da opterećujem javnost ličnim stavom. Ovaj zakon predviđa mogućnost da se sve vjerske zajednice i crkve u budućnosti prijave, odnosno upišu ili koristeći uslove propisane za postojeće vjerske zajednice i li novoosnovane. Naš zadatak je bio da se priznaju razlike koje postoje“, kazao je Leposavić.

“Cilj je ispnjen kada smo obezbijedil ida među njima postoji potpuna jednakost i time smo zadovoljni“, poručio je on.

Pravo svojine u centru

“Opredjeljenje ove vlade jeste da pravo svojine kao takvo stavi u centar. Osnov slobone ekonomije i pojedinca je poštovanje prava svojine. Sada  se zauzima jedinstven princip da se ne raspolaže zemljištem nad kojim se spor vodi. Spor je u jednoj vrlo dinamičnoj fazi s obzirom da se koriste pravni ljekovi“, kazao je Leposavić.

Avatar

Portal Berane

Pročitajte još