Kredit u švajcarcima: Problemi klijenata još nijesu riješeni

 Kredit u švajcarcima: Problemi klijenata još nijesu riješeni

Ilustracija

Problemi klijenata koji su uzeli kredite u švajcarskim francima u Crnoj Gori još nijesu riješeni, jer sudski proces koji je 2013. godine pokrenulo njih oko 270 još nije završen.

Кlijenti su prije sedam godina tužili Hipo Alpe Adrija banku (HAAB), sadašnju Addiko banku, i tražili da se utvrdi djelimična ništavnost ugovora po pitanju valutne klauzule, piše Dan.

U međuvremenu je Skupština usvojila Zakon o konverziji kredita u švajcarskim francima, kojim je klijentima omogućeno da konvertuju kredite po fiksnoj kamatnoj stopi od 8,2 odsto.

Predstavnik klijenata, Dragan Senić, rekao je za Dan da je Osnovni sud nakon usvajanja zakona kazao da ne postoji pravni osnov za tužbu, ali je Viši vratio predmet na ponovni postupak.

„Drugi put je Osnovni sud donio odluku da smo izgubili spor, ali da klijenti i banka plate sudske sporove. I tu presudu je Viši sud vratio. Nakon toga je tužba 267 klijenata razdvojena, pa je za 113 klijenata donesena odluka da su izgubili spor i da plate sudske troškove“, saopštio je Senić.

On je dodao da je za ostala 154 klijenta donesena različita odluka, pa je tako 91 klijent uspio u sporu, dok su 63 odbijena. Ta 63 klijenta su odbijena jer, kako je naveo sud, nijesu bili aktivno legitimisani, odnosno njihovi krediti su bili kod Hete.

„Oba predmeta su pred Višim sudom po treći put“, kazao je Senić.

Za razliku od sudova u Crnoj Gori, u Srbiji, a posebno Hrvatskoj, svako malo se usvajaju tužbe klijenata i ugovori indeksirani u švajcarskim francima proglašavaju ništavnim.

Posljednji takav slučaj dogodio se krajem prošlog mjeseca, kada je Opštinski sud u Zagrebu presudio da je ništavan još jedan kredit u švajcarskim francima.

Iz Udruge Franak su naveli da je ništavan glavni predmet ugovora, a to je valuta kredita.

„Ništavna je cijena kredita, a to je kamatna stopa koja se mijenjala samovoljnom odlukom banke. Ugovor je sagledan kao cjelina te su ta dva bitna sastojka u kombinaciji s anuitetnom otplatom kredita uzrokovala znatnu neravnotežu prava i obaveza, na štetu tužitelja. Ono što je jako značajno jeste to što je u ovom predmetu ponovo primijenjeno pravo EU i praksa Suda EU iz predmeta C-118/17, Dunai, gdje je sud unije izričito i nedvosmisleno naveo kako ugovori s ništavnom valutom kao glavnim predmetom tih ugovora po mišljenju Suda EU svakako jesu ništavi i ne mogu opstati na snazi“, saopštili su nedavno iz Udruge Franak.

Avatar

Portal Berane

Pročitajte još