Korištenjem IPA sredstava doprinosimo podizanju kvaliteta života građana Berana

 Korištenjem IPA sredstava doprinosimo podizanju kvaliteta života građana Berana

Predstavljajući iskustva Opštine Berane u korištenju EU fondova, Maja Pešić, pomoćnica u Sekretarijatu za investicije i projekte, je naglasila da „lokalna samouprava ima za cilj jačanje ekonomske stabilnosti i podizanje kvaliteta životnog standarda građana, što dijelom postiže korištenjem sredstava EU fondova“.„Za to su nam potrebni iskusni i edukovani ljudski resursi. Pored toga, tokom prethodnog perioda realizovanja projekata finansiranih iz ovih fondova i primjera pozitivne prakse osnivanja fonda za predfinansiranje, osnivanje fonda za finansiranje izrade tehničke dokumentacije za projekte sa Jedinstvene liste infrastukturnih projekata bi bio veliki korak naprijed“, kazala je Pešić na radionici o EU fondovima – rezultati i perspektiva za opštine.Radionicu su zajednički organizovale Kancelarija za evropske integracije i Zajednica opština, a učestvovalo je više od 60 učesnika, predstavnika lokalnih samouprava, ministarstava, Delegacije Evropske unije i organizatora.

Govorili su i Bojan Vujović – savjetnik zamjenika glavnog pregovarača-nacionalnog IPA koordinatora; Vanja Starovlah – pomoćnica Generalnog sekretara Zajednice opštine Crne Gore i Darko Mrvaljević – predsjednik Odbora za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zajednice opština.Radionica je organizovana u okviru projekta Podrška Kancelariji NIPAK-a u nadgledanju i evaluaciji tekućih IPA programa i pripremi buduće IPA podrške, koji finansira EU s ciljem razmjene iskustva, predstavljanja rezultata u dosadašnjem sprovođenju Ipe, kao i pružanjem informacija u vezi sa novom finansijskom perspektivom za period 2021-2027., IPA 3.

Avatar

Portal Berane

Pročitajte još