Kompanije svaki treći dan podnosile po jednu krivičnu prijavu

 Kompanije svaki treći dan podnosile po jednu krivičnu prijavu

Kompanije i konzorcijumi tokom prošle godine podnijeli su čak 138 žalbi državnoj Komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. To znači da je tokom prošle godine praktično svaki treći dan podnošena po jedna žalba na zakonitost postupka javnih nabavki u Crnoj Gori, piše Dan.

Komisija za zaštitu prava je u drugoj polovini 2020. godine imala u radu ukupno 150 predmeta, od čega 24 predmeta prenijeta iz prve polovine 2020. godine (20 žalbi i 4 predmeta po osnovu izvršenja presuda Upravnog suda Crne Gore), kao i 126 predmeta primljenih u drugoj polovini 2020. godine (118 žalbi i 8 predmeta po osnovu izvršenja presuda Upravnog suda Crne Gore) – piše u izvještaju o radu Komisije u koji je uvid imao dnevni list Dan.Zakonom o budžetu Crne Gore za prošlu godinu, Komisiji za zaštitu prava su opredijeljena sredstva u iznosu od 443.297 eura.Prema istim podacima, od 138 žalbi odbijene su kao neosnovane 23, dok su 32 žalbe usvojene. Povodom žalbe po službenoj dužnosti poništena su ukupno 64 postupka javne nabavke u cjelosti.U izvještajnom periodu Komisija je imala 12 predmeta po osnovu izvršenja presuda Upravnog suda, od kojih su četiri predmeta prenijeta iz prve polovine 2020. godine i osam predmeta sedam zaprimljenih u drugoj polovini 2020. godine. Od ukupnog broja ovih predmeta riješeni su svi predmeti navodi se u izvještaju. Od ukupnog broja riješenih žalbenih predmeta (138), Komisija za zaštitu prava je u izvještajnom periodu, riješila 103 žalbe izjavljene na Odluku o izboru najpovoljnije ponude.Čak 15 žalbi odnosilo se na tendersku dokumentaciju.Oko 15 žalbi se odnosilo na tendersku dokumentaciju, 11 žalbi na odluku o obustavljanju postupka javne nabavke, četiri žalbe na odluku o isključenju iz postupka javne nabavke, dvije žalbe na odluku o poništenju postupka javne nabavke, jednu žalbu na izmjenu i dopunu tenderske dokumentacije, jednu žalbu na rješenje o izboru najpovoljnije ponude i jednu žalbu na javni poziv piše uizvještaju.Upravni sud dostavio 23 tužbe na odgovorUpravni sud Crne Gore je tokom prošle godine dostavio Komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki 23 tužbe na odgovor i sve tužbe se odnose na odluke Komisije donijete nakon 1. jula 2020. godine.Prema tome, u odnosu na ukupan broj donijetih odluka Komisije (150) u drugoj polovini 2020. godine, Upravnom sudu Crne Gore podnijete su 23 tužbe protiv njenih odluka što iznosi 15,33 odsto od ukupnog broja donijetih odluka. Iz navedenog proizilazi da su u odnosu na ukupan broj donijetih odluka Komisije u drugoj polovini 2020. godine u 84,67 odsto slučajeva naručioci i ponuđači smatrali da su donijete odluke zakonite piše u izvještaju o radu. Odredbom člana 40 Zakona o upravnom sporu je propisano da se protiv pravosnažnih presuda Upravnog suda Crne Gore, a time i protiv presuda tog suda donijetih u postupku odlučivanja po tužbama protiv odluka Komisije za zaštitu prava, mogu podnijeti vanredni pravni ljekovi Vrhovnom sudu Crne Gore i to zahtjev za ispitivanje sudske odluke i zahtjev za ponavljanje postupka.U izvještajnom periodu Komisiji je dostavljeno osam presuda Vrhovnog suda Crne Gore, donijetih po zahtjevima za ispitivanje presuda Upravnog suda Crne Gore.“Od navedenih osam presuda u jednoj presudi Vrhovni sud je usvojio zahtjev za ispitivanje sudske odluke, dok je u sedam presuda odbio zahtjev za ispitivanje sudske odluke kao neosnovan”, piše u izvještaju.

Avatar

Portal Berane

Pročitajte još