Jedanaest tačaka Dnevnog reda na jedanaestoj sjednici SO Berane

 Jedanaest tačaka Dnevnog reda na jedanaestoj sjednici  SO Berane

Foto: Portal Berane

Jedanaesto redovno zasijedanje SO Berane zakazano je za ponedjeljak, 16. novembra, sa početkom u 10. časova.

Sekretar SO Berane, Zoran Jelić, kazao je za Portal Berane, da će ova kao i predhodna sjednica lokalnog parlamenta biti održana u sali Centra za kulturu, usled  nemogućnosti da se ispune propisane mjere Nacionalnog koordinacionog tijela i Instituta za javno zdravlje o fizičkoj distanci u Velikoj sali SO.

“Sjednica će biti održana uz poštovanje svih propisanih mjera, što znači da će prisustvovati samo odbornici, izvjestioci o predviđenim tačkama Dnevnog reda i predstavnici medija”, kazao je Jelić.

On je dodao da će, kao i do sad, građani biti u mogućnosti da rad Skupštine prate na talasima Radio Berana.

Jelić je podsjetio da je predhodno zasijedanje Skupštine održano 30. i 31. maja i da iako Zakon o lokalnoj samoupravi propisuje da  Skupštinu saziva predsjednik skupštine po potrebi, a dužan je da je sazove najmanje jednom u tri mjeseca ta zakonska norma ove godine nije ispoštovana. Kao razlog a neodržavanje sjednica Jelić navodi to što je nekoliko odbornika bilo inficirano virusom korona i da su u jednom periodu u Beranama na snazi bile stroge restriktivne mjere.

Nakon odgovora na postavljena odbornička pitanja i postavljanja odborničkih pitanja, odbornici će raspravljati o Predlogu Završnog računa budžeta Opštine Berane za 2019. godinu, kao i  Lokalnom planu zaštite životne sredine opštine Berane za period 2020- 2024. godine.

Na dnevnom redu sjednice našli su se i sledeće tačke ,“Odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenja komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini opštine Berane”,  “Odluke o pribavljanju nepokretnosti za potrebe  Novog gradskog groblja”, “Odluke o prodaji pokretnih stvari” i “Odluke o davanju na upravljanje i korišćenje nepokretnosti DOO Vodovod i kanalizacija”.

Odbornici lokalnog parlamenta će razmatrati i “Izvještaj o radu i finansijsko poslovanje društva za 2019. godinu i Program rada sa finansijskim planom poslovanja društva za 2020. godinu DOO “Кomunalno“ Berane”, “Izvještaj o poslovanju za 2019. godinu i  Program rada sa finansijskim planom poslovanja za 2020. godinu DOO “Vodovod i kanalizacija“ Berane”, kao I “Informaciju o stanju u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju u opštini Berane 2018/2019 godine”, na Dnevnom redu su i “Izbori i imenovanja”.

Avatar

Portal Berane

Pročitajte još