Jačanje primarne zdravstvene zaštite prioritet

 Jačanje primarne zdravstvene zaštite prioritet

Foto: Ministarstvo zdravlja

Ministarka zdravlja Jelena Borovinić Bojović inicirala je izradu smjernica za zbrinjavanje oboljelih od COVID-a na primarnom nivou, kao i jačanje kapaciteta za rehabilitaciju COVID pacijenata – saopšteno je iz Ministarstva zdravlja.

Ministarka je učestovala na sastanku  koji su danas organizovali Ministarstvo zdravlja i kancelarija Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) u Crnoj Gori.

Borovinic Bojovic istakla je da primarna zdravstvena zaštita igra krucijalnu ulogu u pružanju snažnog odgovora na COVID pandemiju, kako u dijelu liječenja oboljelih, tako i pružanja podrške u procesu rehabilitacije Covid pacijenata nakon izlječenja. 

Prema njenim riječima, primarna zdravstvena zaštita predstavlja okosnicu sistemskog odgovora i njeno osnaživanje je prioritet Ministarstva zdravlja. 

Ministarka Borovinić Bojović se zahvalila SZO za podršku i najavila da je inicirala izradu smjernica za zbrinjavanje oboljelih od COVID-a na primarnom nivou, jačanje kapaciteta zaposlenih u svim domovima zdravlja, takođe uz podršku SZO, kao i jačanje kapaciteta za rehabilitaciju COVID pacijenata.

– Podsjećajući na značaj PZZ, kao okosnice univerzalne zdravstvene zaštite, posebno u vremenu pandemije, dr Mina Brajovic je istakla potrebu da se napori zdravstvenog sistema mobilišu na dva paralelna kolosjeka i to: implementacije mjera, kako bi se prekinuo lanac transmisije i pružio sveobuhvatan odgovor na COVID, ali i kontinuirano pružanje esencijalnih servisa tokom pandemije uključujući imunizacije, screening programe, kontrolu hipertenzije i slično – navodi se u saopštenju Ministarstva zdravlja.

U ime nacionalnog ekspertskog tima Aldijana Zeković, iz Doma zdravlja Podgorica predstavila je sistemske i konkretne izazove koji su u toku prethodnih mjeseci identifikovani prilikom zbrinjavanja COVID pacijenata.

Planirano je da nacionalni ekspertski tim pod okriljem Ministarstva zdravlja, a uz ekspertsku podršku SZO, intenzivira konsultacije u ciju redefinisanja i unapređivanja kvaliteta i dostupnosti primarne zdravstvene zaštite za građane Crne Gore.

Na sastanku su učestvovali ministarka zdravlja dr Jelena Borovinić Bojović, šefica Kancelarije SZO u Crnoj Gori, dr Mina Brajović, šefica SZO Regionalnog centra za podršku jačanju primarne zdravstvene zaštite u zemljama EURO regiona dr Melita Jakab, a aktivno učešće imao je i nacionalni, ekspertski tim Ministarstva zdravlja, koji je formiran sa mandatom redefinisanja modela pružanja PZZ usluga tokom trajanja pandemije COVID 19.

Avatar

Portal Berane

Pročitajte još