Hitno uvođenje moratorijuma na lov

 Hitno uvođenje moratorijuma na lov

Alarmanto stanje u oblasti lovstva kao i široko rasprostanjene krivolovne radnje, koje uzimaju maha čak i kada su u pitanju nelovne, zaštićene vrste, zahtijeva hitno uvođenje moratorijuma na lov u periodu od najmanje pet godina. Ovim putem, dolje potpisane NVO, traže hitnu reakciju nadležnog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i lično Ministra Aleksandra Stijovića da u što skorijem roku u potpunosti zabrane lov u Crnoj Gori.Krivični zakonik propisuje u glavi XXV čitav niz krivičnih dijela koji imaju za cilj da zaštite divlju faunu u Crnoj Gori, kao prirodno bogatstvo i kao integralni dio životne sredine. Međutim, brojni slučajevi ubijanja divljih životinja na način koji zakon prepoznaje kao krivično djelo, pokazuju da se krivolovci već odavno ne boje da pucaju u sve što im se nađe na putu i da je praksa nedozvoljenog lova na zaštićene vrste već duži period prisutna u Crnoj Gori. Nezavisna studija, izrađena 2010. godine u sklopu projekta zaštite Jadranskog migratornog puta, koja je uporedila lovnu praksu u zemljama Balkana, od Slovenije do Albanije, pokazala je jako loše stanje u Crnoj Gori sa prosječnom ocjenom od 1,55 (od mogućih 5 bodova). Apsolutno negativnu ocjenu crnogorsko lovstvo dobilo je u pogledu kontrole lova, praćenja kvantiteta odstrijeljenih jedinki, dužine lovne sezone, lova za vrijeme stadijuma reprodukcije i migracije, uticaja na ugrožene vrste, nelegalnog lova/krivolova.Posljednji slučaj ubijene mečke (Ursus arctos) u Beranama, samo je jedan u nizu koji potvrđuje da se u oblasti lovstva, do sada, potpuno zanemarivala problematika krivolova, nedovoljnih inspekcijskih kapaciteta i nepostojanja harmonizacije propisa koji uređuju oblast, te na kraju rezultirala izostankom sprovođenja kaznene politike za počionice djela protiv prirode. Podsjećamo na neke od primjera koji su se našli pod lupom javnosti kao što je obezglavljen medved koji je vožen na haubi po ulicama Podgorice, zatim ubijeni medvjed u kanjonu Tare, medvjed ubijen u Maloj rijeci, dva ubijena bjeloglava supa sa satelitskim transmiterima iz Hrvatske (Perun i Fojiška), pelikani i velike ušare kao i druge grabljivice koje su stradale od posljedica ranjavanja, nedavni slučajevi krivolova srndaća na Pivi i Goliji itd.U periodu od 2013. do 2018. godine pred tužilaštvima Crne Gore postupalo se po ukupno 127 prijava za krivična djela ubijanje i mučenje životinja i razaranje njihovog staništa iz čl. 309 (66 krivičnih prijava), odnosno nezakonit lov iz čl. 325 KZCG (61 krivična prijava). Od toga su čak 84 krivične prijave okončane odbačajem. Za krivično djelo iz čl. 309 KZCG pravosnažno je okončano 13 predmeta u odnosu na 14 lica, pri čemu su donijete osuđujuće odluke u odnosu na 12 lica, u odnosu na jedno lice je izrečena mjera obaveznog psihijatrijskog liječenja na slobodi, i u odnosu na jedno lice je donijeta oslobađajuća presuda. Za krivično djelo iz čl. 325 KZCG pravosnažno su okončana 22 postupka, prema 36 lica. U odnosu na 28 lica izrečene su osuđujuće presude, prema jednom maloljetnom licu izrečena je vaspitna mjera pojačanog nadzora, u odnosu na jedno lice postupak je obustavljen zbog odustanka tužioca, i u odnosu na 6 lica su donijete oslobađajuće presude.Govoreći o vrsti osuđujućih presuda, u najvećem broju izricane su uslovne osude, u odnosu na 6 lica izrečena je kazna rada u javnom interesu, novčana kazna utvrđena je u odnosu na tri osuđena, a u odnosu na jedno lice izrečena je kazna zatvora u trajanju od 30 dana zbog krivičnog djela nezakonit lov.Pored ovakve statistike, postoji i jasna „tamna brojka“ ekoloških delikata (neevidentiranih krivičnih djela) usljed faktičkog zanemarivanja aktivnosti na otkrivanju, a pogotovo na procesuiranju ovih delikata. Specifičnost ekološkog kriminaliteta ukazuje na to da značajne aktivnosti treba sprovesti radi prevencije ekološkog kriminaliteta, jer je zakašnjela reakcija kada se ovaj problem nađe u sudnici, kao što pokazuju navedene brojke o procesuiranim slučajevima.Moratorijum na lov svih vrsta potrebno je uspostaviti u periodu od najmanje pet godina kako bi se:• sprovela efikasna zakonodavna i institucionalna reforma lovstva (izvršila revizija liste zaštićenih vrsta, revizija lovnih vrsta i trajanja lovnih sezona);• organizovao adekvatan monitoring, a prije svega izradilo nulto stanje divljači u lovištima od strane stručnih i kredibilnih institucija sa ciljem dobijanja podataka o stvarnoj brojnosti populacija;• ojačali kapaciteti lovne inspekcije, koja po našem iskustvu ne vrši preventivne radnje, a još manje se bavi problemom krivolova;• Lovočuvarsku/inspekcijsku službu staviti po direktan nadzor/kontrolu Ministarstva i učiniti je potpuno nezavisnom od Lovačkog saveza.• izvršila temeljno restruktuiranje lova

čkih saveza i društava, čiji lovočuvari nisu na visini zadatka i nisu u stanju kontrolisati lovišta.Centar za zaštitu i proučavanje ptica (CZIP)Parkovi DinaridaGreen Home

Avatar

Portal Berane

Pročitajte još