DPS i SNP inkasiraće desetine hiljada eura od članarine

 DPS i SNP inkasiraće desetine hiljada eura od članarine

Političke partije koje imaju parlamentarni status ovih dana dostavljaju Agenciji za sprečavanje korupcije odluke o visini članarine za 2021. godinu, u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.

Nesumnjivo najveće prihode po osnovu članarine imaće opoziciona Demokratska partija socijalista.Funkcioneri na državnom i lokalnom nivou izabrani ispred DPS u obavezi su da plaćaju članarinu od 3% mjesečnih primanja.Kadar partije u organima upravljanja preduzeća i ustanova kao što su upravni odbori, savjeti i odbori direktora plaća članarinu u iznosu od 7% pripadajućih primanja. Obaveza plaćanja po ovom osnovu ne oslobađa funkcionere plaćanja članarine po drugim osnovama u skladu sa odlukom Direktorata DPS-a.Nadalje, zaposleni u Direktoratu plaćaju 1% svojih primanja, dok je za članove partije koji su u stalnom radnom odnosu u državnim i organima lokalne samouprave, javnim ustanovama i preduzećima u državnoj, opštinskoj, mješovitoj ili privatnoj svojini propisana obaveza plaćanja članarine od jedan euro mjesečno.“Članarina se po pravilu uplaćuje jedanput mjesečno, do 5. u mjesecu za prethodni mjesec, u skladu sa ostvarenim mjesečnim primanjima“, piše u odluci dostavljenoj ASK koju potpisuje poslovni direktor Branko Čavor.Na izborima održanim 30. avgusta prošle godine Demokratska partija socijalista osvojila je 30 poslaničkih mandata, čime je ostala najbrojnija politička grupacija u Skupštini iako po prvi put sa koalicionim partnerima iz ranijih saziva nije imala većinu, pa se preselila u opozicione klupe. DPS takođe ima najveći broj odbornika u lokalnim parlamentima.Iznosi članarina za funkcionere partije identični su kao i za 2019. i 2020. godinu. O sprovođenju odluke i evidenciji plaćanja članarine stara se Direktorat DPS.Penzioneri, studenti i nezaposleni oslobođeni su plaćanja članarine.Poslanici SNP izdvajaće po 100 eura mjesečnoPosebne iznose članarina za 2021. godinu nije donosila ni Socijalistička narodna partija, već će se primjenjivati propisi koji su na snazi od 2015. godine kada je njen predsjednik bio Srđan Milić.Tako će poslanici u Skupštini Crne Gore mjesečno uplaćivati 100 eura u roku od pet dana od prijema zarade za prethodni mjesec. Polovinu iznosa uplaćivaće na žiro račun fondacije „Momčilo Vučetić“, a drugu na žiro račun partije za potrebe sprovođenja izborne kampanje SNP na narednim izborima. Podsjetimo, Socijalističkoj narodnoj partiji pripalo je pet mandata u okviru koalicije „Za budućnost Crne Gore“ koja je ukupno osvojila 27.Odbornici u skupštinama opština, Glavnog grada i Prijestonice uplaćuju partiji 4% od visine mjesečne naknade, osim u slučaju da je odborniku to jedino primanje kada je oslobođen te obaveze. Naknada za rad odbornika iznosi od 150 pa do više od 300 eura u zavisnosti od opštine.Javni funkcioneri koji ispred SNP-a obavljaju javne funkcije u državnim organima, organima lokalne samouprave, javnim preduzećima i ustanovama plaćaće članarinu u iznosu od 4% mjesečnih primanja.Direktor SNP u saradnji sa predsjednicima opštinskih odbora staraće se o primjeni odluke o visini članarine. Glavnom odboru dostavlja tromjesečni izvještaj o njenom sprovođenju.Ujedinjena Crna Gora donijela je odluku o dobrovoljnoj članarini koja, shodno mogućnostima, neće biti manja od pet ni veća od 50 eura.Ta stranka u Skupštini ima jednog poslanika, Vladimira Dobričanina. Nova demokratska snaga Forca zbog pandemije kovid-19 u 2021. godini neće naplaćivati članarinu, navedeno je u odluci koju potpisuje predsjednik Nazif Cungu.Forcu u Skupštini predstavlja poslanik Genci Nimanbegu.

Avatar

Portal Berane

Pročitajte još