Dopuna dnevnog reda za 12. sjednicu SO Berane

 Dopuna dnevnog reda za 12. sjednicu SO Berane

Dnevni red 12.redovnog zasijedanja SO Berane, koje će se održati 25. decembra, biće dopunjen sa dvije tačke. Rasparavljaće se o: Predlogu Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o cijenama usluga DOO“Vodovod i kanalizacija“ Berane.Izvjestilac o ovoj tački biće v.d. sekretar Sekretarijata za komunalno-stambene poslove i saobraćaj i zaštitu životne sredine i Program obavljanja komunalnih djelatnosti za 2021. godinu DOO “Vodovod i kanalizacija“ Berane.

Izvjestilac: izvršni direktor DOO “Vodovod i kanalizacija“

Avatar

Portal Berane

Pročitajte još