Donijet Pravilnik o postupku određivanja vrijednosti predmeta javne nabavke

 Donijet Pravilnik o postupku određivanja vrijednosti predmeta javne nabavke

U cilju unapređenja transparentnosti Skupštine Crne Gore kao najvišeg predstavničkog tijela, donijet je Pravilnik o postupku određivanja procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke, kojim se uređuje postupak određivanja procijenjene vrijednosti predmeta javne nabavke, za nabavku roba, usluga, radova ili ustupanja izvođenja radova, u okviru nadležnosti Skupštine Crne Gore.

Lica zadužena za sprovođenje postupka iz organizacionih jedinica, na čije nadležnosti i poslovanje se odnosi predmet nabavke, vrše ispitivanje i istraživanje tržišta svakog pojedinačnog predmeta nabavke i to tako što: ispituju stepen razvijenosti tržišta, upoređuju cijene više potencijalnih ponuđača, analiziraju stepen kvaliteta, garantne periode, način i troškove održavanja, rokove isporuke, važeće propise i standarde.Generalni sekretar kao naručilac može da u vezi formiranja procijenjene vrijednosti predmeta nabavke zatraži mišljenje nezavisnih stručnjaka, nadležnih organa uprave, organizacija koje vrše javna ovlašćenja ili da za potrebe određivanja procijenjene vrijednosti angažuje stručno lice čije se profesionalne kvalifikacije odnose na oblast koja obuhvata predmet nabavke.Takođe, Skupština je donijela i interno pravilo o raspodjeli prostorija za potrebe klubova poslanika, kojim se uređuje način i postupak dodjele prostorija za potrebe klubova poslanika u Skupštini Crne Gore, u cilju efikasnijeg obavljanja poslova iz djelokruga rada.

Avatar

Portal Berane

Pročitajte još