Dom zdravlja Berane: HIV/AIDS u fokusu tokom cijele godine, a ne samo 1. decembra

 Dom zdravlja Berane: HIV/AIDS u fokusu tokom cijele godine, a ne samo 1. decembra

Foto: ESPONA

 Svetski dan borbe protiv side obilježava se  1.decembra, to je prilika da se ljudi širom svijeta ujedine u borbi protiv HIV-a i pokažu podršku prema ljudima koji žive sa HIV/AIDS-om . Dom  zdravlja Berane i do sada je organizovao  akcije  koje   su imale  za   cilj da informišu što  više  gradjana  o  važnosti  blagovremenog  otkrivanja  HIV  infekcije  , kako  bi  svi oni  gradjani  koji  su  se  našli  u  povećanom  riziku, došli  u  Savjetovalište DPST,  iskoristili  mogućnosti koje ono pruža i  samim  tim  pokazali  brigu  o  svom  zdravlju. 

Foto: Portal Berane

„DPST kao skraćenica za dobrovoljno povjerljivo savjetovanje i testiranje na HIV-DPST, koje podrazumijeva povjerljiv razgovor između klijenta i savjetnika koji ima za cilj da se klijent izbori sa sopstvenim dilemama, brigom, stresom i/ili strahom koji je povezan sa HIV infekcijom i da donese ličnu odluku vezanu za HIV/AIDS.

Ovaj interaktivni proces omogućava osobama da prepoznaju sopstveni rizik za prenošenje HIV infekcije, pomaže u donošenju odluke, da li se testirati ili ne i obezbjeđuje podršku u trenutku dobijanja rezultata testa na HIV.

Broj  za zakazivanje razgovora sa savjetnikom je 051/235-810 u  periodu  od 8h  do 12h  u  kojem  će svi  zainteresovani  gradjani  dobiti  svoj  termin“, objasnila je za Portal Berane, kordinatorka DPST Mr   Ana  Golubović  Popović.

DPST se nalazi uprostorijama Doma  zdravlja u Centru za reproduktivno  zdravlje i  pruža usluge svakim  radnim  danom od  14-do 18 h.  

„Zbog aktuelnih epidemioloskih  mjera rad  Savjetovalista DPST  funcioniše u izmijenjenoj  organizaciji. Neophodno je  da  pacijenti  zbog  organizacije  zakazati  susret u periodu od  8h  do 12 h .  Što podrazumijeva  da se svi  zainteresovani  mogu javiti  na  broj  telefona  i  doći u  zakazanom  terminu   da se  testiraju i  obave  savjetovanje  uz poštovanje  propisanih  mjera“, dodala je ona.

Ona je podsjetila da se Svjetski dan borbe proiv AIDS-a obilježava  širom svijeta sa ciljem podizanja svijesti javnosti o HIV/AIDS-u, pokazivanja solidarnosti prema oboljelima, uticaja na smanjenje stigma, diskriminacije i skretanja pažnje na opasnosti koje donosi rizično ponašanje.
„HIV -Virus Humane Imunodeficijencije je virus koji se vezuje i uništava imune ćelije organizma. Ulazak virusa u organizam najčešće ne izaziva nikakve vidljive promjene. Nakon 2-3 nedjelje od infekcije inficirana osoba je sposobna da prenese virus drugoj osobi. Period bez simptoma može da traje mjesecima ili godinama. Osoba se osjeća zdravo i najčešće nije svjesna da je inficirana. Ovaj period je najpogodniji za prenošenje infekcije. Uništavajući imunološku odbranu organizma, virus omogućava raznim mikroorganizmima da dovedu do ozbiljnih infekcija, tumora a na kraju i do smrtnog ishoda. Krajnji stadijum HIV infekcije naziva se AIDS ili SIDA“, dodaje Golubović Popović.

 Pravovremenim otkrivanjem HIV infekcije i započinjanjem adekvatne terapije, inficiranim je omogućen dug i kvalitetan život.
„Infekcija se prenosi isključivo sa čovjeka na čovjeka. HIV se može prenijeti sa jedne osobe na drugu seksualnim kontaktom, preko zaražene krvi i krvnih derivata (upotrebom korišćenih igala i špriceva, akcidenti). Infekcija se takođe može prenijeti sa HIV pozitivne majke na dijete tokom trudnoće, porođaja i dojenja novorođenčeta. Prisustvo neke druge seksualne infekcije može znatno olakšati prenošenje HIV-a.
Ranim otkrivanjem HIV infekcije kod majke može se značajno smanjiti prenošenje infekcije sa zaražene majke na dijete tokom trudnoće, porođaja i dojenja“, zaključuje Golubović Popović.

Avatar

Portal Berane

Pročitajte još