Crna Gora i UN nastaviće saradnju sigurnijeg društva

 Crna Gora i UN nastaviće saradnju sigurnijeg društva

Crna Gora i UN nastavljaju izgradnju sigurnijeg, bogatijeg i perspektivnijeg društva, ocijenjeno je na sastanku potpredsjednika Vlade Dritana Abazovića sa novimenovim rezidentnim koordinatorom UN sistema u Crnoj Gori, Piterom Lundbergom.

„Izuzetno cijenimo ogromne napore UN-ovih agencija, koje godinama ulažu velika sredstva u Crnu Goru i koje značajno doprinose transformaciji i demokratizaciji našeg društva. Nova Vlada će biti još snažniji partner daljeg razvoja, sa nikada većom i odlučnijom političkom voljom, kao osnovnim preduslovom suštinskih reformi“, ukazao je Abazović.

Potpredsjednik Vlade je iskazao duboku posvećenost nove Vlade Crne Gore Ciljevima održivog razvoja, odnosno radu na iskorjenjivanju siromaštva, zaštiti životne sredine, poboljšanju kvaliteta obrazovanja, obezbjeđivanju mira i veće distribucije pravde.

Rezidentni koordinator UN iskazao je uvažavanje za aktivnu ulogu Crne Gore u Ujedinjenim nacijama i zahvalio na kontinuiranoj posvećenosti države ispunjavanju Ciljeva održivog razvoja.

„U vrijeme kada se svijet suočava sa krizom bez presedana izazvanom pandemijom COVID-19, Agenda održivog razvoja važnija je nego ikada ranije. Taj univerzalni razvojni plan jasan je putokaz oporavka i daljeg razvoja u kojem niko neće biti izostavljen. Vjerujem da će Crna Gora nastaviti i dodatno intezivirati rad na ispunjavanju Ciljeva održivog razvoja“, kazao je Lundberg, naglašavajući opredijeljenost sistema UN u zemlji da nastavi podršku Crnoj Gori u ostvarivanju nacionalnih prioriteta, prevashodno u oblastima održivog razvoja i zaštite ljudskih prava.

Avatar

Portal Berane

Pročitajte još