Čirgić podnio ostavku

 Čirgić podnio ostavku

Direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore Sead Čirgić podnio je neopozivu ostavku na tu funkciju.

Ostavka je adresirana na Vladinu Komisiju za imenovanja i razrješenja i Upravnom odboru Fonda za zdravstveno osiguranje. Na funkciji direktora Fonda bio sam gotovo pet godina i za vrijeme mandatnog perioda glavne aktinosti u mom radu bile su usmjerene na: unapređenju i efikasnijem ostvarivanju propisanih prava i njihovom proširenju, sa posebnom pažnjom na najosjetljivije kategorije, prije svega djecu i lica sa invaliditetom“, naveo je Čirgić.

Avatar

Portal Berane

Pročitajte još