Čirgić: Neplanirano potrošeno 24,8 miliona

 Čirgić: Neplanirano potrošeno 24,8 miliona

Direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Sead Čirgić kazao je Danu da su, prema podacima kojima Fond u ovom trenutku raspolaže, za vrijeme epidemije Kovid-19 za zdravstveni sistem obezbijeđena dodatna sredstva u visini 24,8 miliona eura.

Po njegovim riječima, Vlada i Ministarstvo finansija su „u kontinuitetu, više puta od početka epidemije obezbjeđivali dodatna sredstva za zdravstveni sistem kroz budžet Fonda i direktnim uplatama na račune javnih zdravstvenih ustanova”.Iako je u odnosu na kraj 2019. godine dug do septembra 2020. smanjen za 10 miliona, on je i dalje značajan i iznosi 30 miliona, od čega za ljekove i medicinska sredstva čak 17 miliona.“Ne raspolažemo podacima koliko je ukupno povećana potrošnja zbog epidemije, jer se potrošnja reflektuje gotovo kroz sve stavke troškova, od izdataka za zarade, dopunski i prekovremeni rad, troškove ljekova i medicinskih sredstava, medicinskog kiseonika, prevoza i ishrane pacijenata u kovid bolnicama i tako dalje”, rekao je Čirgić komentarišući ukupnu vanrednu potrošnju u godini epidemije.On je upozorio da će i u narednoj godini, kao i u prethodnim, najveći izazov biti da se opredijeli dovoljan bucet za nabavku ljekova i medicinskih sredstava.“Od početka godine u okviru budžeta Fonda obezbijeđena su dodatna sredstva za zdravstveni sistem u ukupnom iznosu od 23,30 miliona eura, od čega kroz rebalans budžeta Fonda oko osam miliona i to za ljekove 5,8 miliona i oko 2 miliona za nabavku zaštitne medicinske opreme i troškove transporta za zaštitu usled pandemije”, kazao je Čirgić.Na osnovu zaključaka Vlade obezbijeđena su dodatna sredstva u budžetu Fonda u ukupnom iznosu od 15,3 miliona.Za javne nabavke obezbijeđeno je ukupno 16,48 miliona eura, za ZU Apoteke CG Montefarm (kroz rebalans) 5,8 miliona, za plaćanje obaveza za ljekove, za ZU Apoteke CG Montefarm (kroz rebalans) za nabavku zaštitne medicinske opreme i troškove transporta za zaštitu usled pandemije oko 2, za nabavku respiratora, agregata i transportnih vozila za potrebe KCCG i bolnica oko 700.000.“Za nabavku sedam respiratora opredijeljeno je ukupno 179.799,98, za potrebe KCCG (1 komad), OB Bar (2 komad), OB Berane (3 komada), OB Pljevlja (1 komad). Za nabavku agregata opredijeljena su sredstva u iznosu od 343.527,47 za potrebe bolnica u Baru, Beranama, Cetinju, Kotoru, Nikšiću, Brezoviku i Risnu. Za nabavku sanitetskih vozila opredijeljeno je ukupno 104.400 za potrebe KCCG i bolnica u Baru i Beranama”, kazao je Čirgić.Brzi antigenski testovi, koje je nabavio Montefarm, koštali su 700.000 eura, dok je za vakcine istoj ustanovi opredijeljeno 771.280, odnosno 630.000 eura.“Za nabavku dijagnostikuma za rt PCR za testiranje na novi virus korona i potrošnog materijala za potrebe Instituta za javno zdravlje opredijeljeno je 3,5 miliona eura, za nabavku aparata za potrebe laboratorije Instituta za javno zdravlje 450.0000, medicinske zaštitne opreme preko Montefarma (zaštitne hirurške maske, zaštitne nitrilne rukavice, hirurške rukavice, hirurške kape, hirurške kaljače, zaštitne jednokratne mantile) 2,3 miliona”, naveo je Čirgić.Za usluge obrade testova PCR tehnikom u privatnim zdravstvenim ustanovama potrošeno je 200.000 eura.“Kada posmatramo kretanja neizmirenih obaveza prema dobavljačima, bez kapitalnih izdataka, one na dan 30.9.2020. godine iznose 30,17 miliona eura, na 30.6.2020. godine 33,63, dok su na kraju 2019. godine iznosile oko 40. Najveći iznos neizmirenih obaveza odnosi se na ljekove i medicinska sredstva 17,48 miliona od čega se na obaveze kod Montefarma za ljekove odnosi 14.44 i na obaveze za ljekove na recept prema privatnim apotekama 3, što je 57,94 odsto od ukupnih neizmirenih obaveza prema dobavljačima”, kazao je Čirgić.

Avatar

Portal Berane

Pročitajte još