Centar za kulturu dobija grijanje

 Centar za kulturu dobija grijanje

Berane obezbijedila je preko EU programa sredstva u iznosu od 109.250 eura, u cilju realizacije novog projekta „CO-CLEAN“ koji će omogućiti grijanje za Centar za kulturu u Beranama.Iz lokalne uprave, projekt menadžer Maja Pešić je saopštila da će u prvoj polovini ove godine početi sa realizacijom ovog projekta.Objasnila je da je promovisanje inovativnih praksi i alata za smanjenje emisije ugljen-dioksida i poboljšanje energetske efikasnosti u javnom sektoru je jedan od ciljeva programa trilaterale Italija-Albanija-Crna Gora.„U okviru ovog EU programa Opština Berane je partner na projektu „CO-CLEAN“, čija je ukupna vrijednost 693.350 eura, zajedno sa opštinom Brindizi, koja je glavni aplikant i opštinom Rascale iz Italije, kao i opštinom Valona iz Albanije. Partner je i COSIB iz Italije.

Klimatske promjene se dešavaju i jedan su od najvećih globalnih izazova našeg vremena, a zahtijevaju akcije i saradnju između lokalnih, regionalnih i državnih vlasti širom svijeta. U tom kontekstu, opšti cilj projekta je povećati energetsku efikasnost i upotrebu obnovljivih izvora energije u programskom području primjenom inovativnih i objedinjenih aktivnosti.

Očekivani rezultati projekta su: realizovani inovativni pilot projekti u sve tri države usmjerene na stvaranje energetskih zajednica, povećan nivo znanja zaposlenih u javnim službama i lokalnih stručnjaka o tehnologijama energetske efikasnosti, kao i jačanje nivoa svijesti građana i zainteresovanih strana o pravilnom ponašanju koje treba usvojiti da se smanji potrošnja energije“, kazala je Pešić, dodajući da će se u okviru projekta, pored grijanja za JU „Centar za kulturu“, sprovoditi i aktivnosti edukacije i promotivne kampanje na temu energetske efikasnosti.

Avatar

Portal Berane

Pročitajte još