Bratić i Santader: UNICEF jedan od najvažnijih partnera u oblasti obrazovanja

 Bratić i Santader: UNICEF jedan od najvažnijih partnera u oblasti obrazovanja

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta i UNICEF su prirodni partneri kada je riječ o pitanjima djece i mladih, a u doba pandemije koje je donijelo nove izazove, saradnja mora biti još čvršća, poručili su na sastanku ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta, Vesna Bratić i šef kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori, Huan Santader.

Na sastanku je bilo riječi o nastavku školske godine i važnosti pohađanja nastave u školama za sve učenike, pri čemu je ministarka Bratić upoznala gospodina Santadera sa preduzetim koracima za organizaciju drugog polugodišta i namjeri da se razmotre sve mogućnosti kako bi se djeci pružilo adekvatno znanje u trenutnim epidemiološkim uslovima.Ona je kazala da se ciljevi Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta i UNICEF-a podudaraju, te da će se nastaviti dobra saradnja na poljima inkluzivnog obrazovanja, ranog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja, prevencije vršnjačkog nasilja, te rada na unapređenju i jednakosti u obrazovanju.Santader je pozdravio preduzete aktivnosti na organizaciji drugog dijela školske godine, te naglasio da je jedan od najvećih prioriteta UNICEF-a otvaranje mogućnosti da sva djeca pohađaju nastavu u školi u bezbjednom okruženju. U tom smislu, on je izrazio spremnost UNICEF-a da pruži podršku u budućim aktivnostima.Istakao je da su među prioritetima u nastavku saradnje digitalizacija u obrazovanju kroz sistemski pristup koji podrazumijeva razvoj platforme za digitalno učenje i koordinaciju svih aktera i učesnika u ovom procesu, razvoj socio-emocionalnih vještina, rad na uvezivanju postojećih baza podataka i daljem unapređenju upotrebe statističkih podataka u oblasti obrazovanja, kao i rad na zajedničkoj sveobuhvatnoj analizi sektora obrazovanja, koja je u pripremi. Kao jedna od prioritetnih aktivnosti naglašena je i podrška UNICEFa u pripremi nove strategije za mlade.Sagovornici su se saglasili da će se uz nastavak saradnje na strateškom nivou, te na postojećim zajedničkim projektima, buduća saradnja fokusirati i na izazove koje donosi pandemija koronavirusa, s posebnim akcentom na pomoć djeci iz ranjivih kategorija.

Avatar

Portal Berane

Pročitajte još