Bošnjak: Na oko 700 profesora se ne može uticati kako će da glasaju

 Bošnjak: Na oko 700 profesora se ne može uticati kako će da glasaju

Poslanica Pokreta za promjene Branka Bošnjak neće povući predložene izmjene Zakona o visokom obrazovanju, kojim traži da se promijeni način izbora rektora tako da ga putem neposrednog glasanja biraju profesori, iako je Univerzitet Crne Gore zatražio od Skupštine da se to učini, jer smatraju da se njenim prijedlogom urušava autonomija Univerziteta.

Aktuelnim propisom uređeno je da po konkursu rektora bira Upravni odbor. U tom upravljačkom tijelu je 15 članova – pet predstavnika osnivača (Vlade), šest predstavnika akademskog osoblja (pet sa akademskim zvanjem i jedan saradnik) izabranih iz reda zaposlenih na Univerzitetu, jedan predstavnik drugih zaposlenih, te tri predstavnika studenata, piše Pobjeda. Rektorat Univerziteta Crne Gore ove sedmice poslao je dopis dekanima o pokretanju peticije za zaštitu autonomije ove visokoškolske ustanove, negodujući što nijesu bili uključeni u proceduru izrade predloženih izmjena Zakona.Ova visokoškolska ustanova krajem decembra, nakon što je Bošnjak dostavila Skupštini sporne izmjene akta, zatražila je od zakonodavne vlasti da iz procedure povuče sporni prijedlog.- Prijedlog Univerziteta proslijeđen je poslanici Bošnjak na upoznavanje, imajući u vidu odredbu člana 147 Poslovnika Skupštine Crne Gore kojom je propisano da predlagač zakona može povući prijedlog zakona sve do završetka pretresa prijedloga zakona u pojedinostima – rečeno je Pobjedi kratko iz Skupštine.Model se primjenjuje u SlovenijiBošnjak, međutim, ne namjerava da uvaži zahtjev UCG. Smatra da se izmjenama ovog propisa doprinosi demokratizaciji i autonomiji Univerziteta, te da se omogućava da oko 700 profesora, koji imaju izbor u zvanje, biraju rektora, a ne da to čini ,,pet-šest lojalnih ljudi u Upravnom odboru i pet studenata koji su izmanipulisani“.- Ovo je iskorak iz razloga što postoji i u zemljama Evropske unije. Ovaj model je u Sloveniji – rekla je Bošnjak.Kaže da je peticija koju je pokrenuo Univerzitet ,,besmislena iz razloga što se Zakon do sada mijanjao iks puta – produžavao se, na primjer, rok ,,vječitim apsolventima“ i nikada se UCG nije pobunio što nije bilo javne rasprave ili što se niko od njih nije ukjučio“.- A više je to autonomija Univerziteta nego ovaj dio koji se tiče izbora rektora. Jer autonomija UCG se odnosi na kurikulime – planove i programe, po kojima se izvodi nastava i izbor u akademska zvanja – navodi Bošnjak.Spremna je za korekcije predloženih izmjena Zakona, navodeći da UCG ,,pritiska peticijom dekane iz razloga što će vidjeti da ne mogu sve da kontrolišu“.Univerzitetski referendumPredloženim izmjenama zakona predviđa se raspisivanje konkursa za izbor rektora, te da se u slučaju kada se javi više kandidata omogući da vode kampanju na fakultetima i izlože svoj program. Potom bi se odredio jedan radni dan kada bi se obavilo neposredno glasanje.- Figurativno rečeno, to bi bio ,,unievrzitetski referendum“ gdje će imati priliku svi profesori (docenti, vanredni i redovni) UCG da glasaju za rektora… Ovo je iskorak u depolitizaciji, da omogućimo akademskom osoblju da izaberu onog ko je najbolji među njima. Ne može se 700 profesora vrbovati da se izabere baš jedan. To ne – smatra poslanica.Ako bi se desilo da se na konkurs prijavi samo jedan kandidat, birao bi ga Upravni odbor.Očekuje mišljenje VladeBošnjak očekuje da se na predložene izmjene Zakona izjasni Vlada, jer bi ,,voljela da ga dobije“, iako se i mimo njega o propisu može raspravljati na skupštinksim odborima.- Spremna sam, ako su spremni sa UCG da rektor (prof. dr Danilo Nikolić) i predsjednik Upravnog odbora (prof. dr Duško Bjelica), dođu na sjednicu Odbora. Ja ću sugerisati predsjedniku Odbora da mogu da budu tu i onda da sučelimo argumente i da vidimo ko ugrožava autonomiju Univerziteta – poručila je Bošnjak.Predložene izmjene akta bi nakon toga bile upućene na dnevni red Skupštine, a poslanica će inicirati da se to dogodi u februaru, ukoliko bude vanredne sjednice. Ako ne bude, onda će poslanici o izmjenama Zakona raspravljati na redovnom zasijedanju u martu.Studenti se žalili, žele i oni da glasajuBošnjak kaže da su joj se studenti obraćali, žaleći se da im je predloženim izmjenama Zakona onemogućeno da učestvuju u izboru rektora, jer po aktulenim propisima to mogu da čine – članovi su Upravnog odbora, tijela koje bira rektora.Bošnjak je mišljenja da studenti treba da budu u Senatu i vijećima fakulteta, gdje se rješavaju njihova pitanja, te da se u Upravnom odboru njima manipuliše u korist politizacije UCG“.- U krajnjem slučaju, možda bi se moglo naći neko kompromisno rješenje, da bude neka izborna jedinica, pa da bude jedan njihov glas negdje, ali to usložnjava model. Treba da se pogleda uporedno, da li postoji šansa da se to odradi – rekla je Bošnjak.

Avatar

Portal Berane

Pročitajte još