Beranski aerodrom da bude regionalni centar za gašenje požara

 Beranski aerodrom da bude regionalni centar za gašenje požara

Foto : Berane online

To je odlična ideja, jer Berane ima odličnu poziciju da pokriva potrebe nekoliko država iz okruženja, a taj projekat iziskuje ulaganja od oko 20 miliona eura i ta sredstva bi mogla da se obezbijede preko IPA fondova. Tako bi Berane postalo međunarodni centar, od čega bi imali veliku korist, kaže za „Dan” menadžer Opštine Vladimir Đaković

Da su na sjeveru Crne Gore brojne društvene vrijednosti iz doba socijalizna ostavljene na milost i nemilost zubu vremena najbolje ilustruje beranski aerodrom koji se više od četiri decenije nalazi van svake funkcije. Iz lokalne uprave navode da dosad sva zalaganja sa lokalnog nivoa oko aktiviranja aerodromske piste u neku korisnu svrhu nijesu nailazila na razumijevanje kod državnih vlasti. Navode da se sada iskreno nadaju da će se, sa političkim promjenama, doći do nekog valjanog rješenja na osnovu kog bi se, u cilju razvoja čitavog kraja, iskoristili raspoloživi kapaciteti vazdušne luke u Beranama.

„Kao što je i poznato mi smo sa lokalnog nivoa vodili brojne aktivnosti kako bi prostor nekadašnjeg aerodroma stavili u odgovarajuću funkciju. Međutim, sva ta zalaganja su ostala mrtvo slovo na papiru, jer naše ideje i inicijative, uz brojne druge otežavajuće okolnosti, nisu dobijale iskrenu podršku državnih vlasti. Sada hoćemo da se nadamo da će sa imenovanjem novih upravljačkih struktura u oblasti vazduhoplovstva doći do nekog valjanog rješenja kada je beranski aerodrom u pitanju“, ističe menadžer Opštine Berane Vladimir Đaković.

On je za „Dan” kazao da se u datim okolnosima dosta teško može razmišljati o ponovnom uspostavljanju putničkog avio saobraćaja u Beranama i da su bliže druge opcije koje ukazuju da ovaj prostor moža da bude adekvatno iskorišćen na neki drugi način.

„Zbog niza faktora, za sada je teško iskoristiti aerodrom za ponovo uspostavljanje civilnog saobraćaja. Međutim, javljale su nam se brojne organizacije za različitim inicijativama, od kojih je najozbiljnija ona da se aerodrom u Beranama iskoristi za pretvaranje u regionalni međunarodni centar za zaštitu od požara. To je odlična ideja, jer Berana ima odličnu poziciju da pokriva potrebe nekoliko država iz okruženja, jer bi sa njega avioni najbrže mogli da dolaze do ugroženih područja. Tako bi Berane postao međunarodni centar, od čega bi imali veliku korist. Taj projekat iziskuje ulaganja od oko 20 miliona eura i ta sredstva bi mogla da se obezbijede preko IPA fondova. Pored toga, Aero klub iz Berana je pokrenuo inicvijativu da se aerodrom iskoristi za aktivnosti koje se tiču sportskog letjenja. To podrazumijeva i otvaranje škole za pilote što je, svakako, dobra ideja“, naveo je Đaković.

Iz lokalne uprave navode da otežavajuću okonost za valorizaciju beranskog aerodroma predstavlja to što još uvijek nije završen proces uknjižbe tamošnje imovine.

„Država je za vrijeme vladavine DPS-a u Beranama predala Opštini na upravljanje aerodrom, sa zadatkom da se uradi studija za njegovu valorizaciju. Međutim, kad je DPS izgubio lokalnu vlast država je krenula u postupak oduzimanja aerodroma i prepisa sa Opštine na državu. Mi smo nakon toga uputili žalbu Ministarstvu finansija tražeći da se aerodrom da na upravljanje lokalnoj upravi. Ministarstvo je pozitivno odgovorilo na našu žalbu i vratila predmet na ponovni postupak Područnoj jedinici Uprave za nekrtetnine u Beranama. Međutim, taj organ ni do današnjih dana nije preduzeo ništa po ovom pitanju niti nas je išta obavještavao. Tako se praktično i ne zna ko raspolaže sa imovinom aerodroma“, istakli su iz lokalne uprave.

Aerodrom u Beranama je i dalje van funkcije, i pored brojnih obećanja o njegovom aktiviranju i činjenice da su, uz izgradnju pristanišne zgrade, šezdesetih godina prošlog vijeka na linijama Berne-Podgorica-Berane i Berane-Beograd-Berane saobraćali avioni DC3, a u kratkom periodu i foker. Vlada je prije nekoliko godine usvojila Master plan razvoja aerodroma u Crnoj Gori do 2030. godine. Tim planom definiše se strategija infrastrukturnog razvoja aerodroma u Tivtu i Podgorici, dok beranske vazdušne luke nema.

Upravi za sport poslali zahtjev za spas avio opreme

Vladimir Đaković navodi da su nedavno uputili zahtjev državnoj Upravi za sport kojim su tražili da se opredijele sredstva za sanaciju objekata i vrijedne avio opreme koja se nalazi u ruiniranom hangaru na beranskom aerodromu.

„Aero klub „Ivangrad“ osnovan je 1954. godine sa ciljem da se ovdje obučavaju piloti nekadašnje vojske SFRJ. On je uspješno radio dugi niz godina. Međutim, u jednom periodu došlo je do gašenja aero kluba, dok su letjelice i vrijedna oprema „prizemljeni“ i skoro dvije decenije trunu u ruiniranom hangaru. Zato smo od Uprave za sport zatražili pomoć za ciljem da se spasi ova oprema i stavi u ponovnu funkciju, s obzirom da se radi o resursu koji predstavlja pravu atrakciju i koji može da bude od velike koristi za čitavi kraj“, naveo je Đaković.

Izvor : Berane online

Avatar

Portal Berane

Pročitajte još