Berane zaslužuje više od države smatraju

 Berane zaslužuje više od države smatraju

Na inicijativu v. d. predsjednika Opštine Berane Marka Lalevića održan je hitan sastanak rukovodstva Opštine Berane i poslanica parlamentarne većine u Skupštini Crne Gore – Jovankom Bogavac, Jelenom Božović i Milosavom Paunović povodom predloga Zakona o budžetu za 2021. godinu sa posebnim osvrtom na kapitalni budžet i projekte koji se finansiraju preko Uprave javnih radova, kao i umanjeni iznos sredstava iz Egalizacionog fonda za 2021. godinu koji je opredijeljen Opštini Berane.

Saopštenje sa sastanka prenosimo integralno:Opštini Berane Egalizacioni fond predstavlja značajan prihod, i gotovo iznosi trećinu budžeta, u ranijim godinama i preko 40% ukupnog budžeta. Obzirom na tu činjenicu da je definitivno taj prihod od krucijalnog značaja za normalno funkcionisanje, moramo napomenuti da je na osnovu novog Zakona o finansiranju lokalne samouprave a nadalje i Pravilnika o načinu raspodjele sredstava iz Egalizacionog fonda i načinu korišćenja neraspoređenih sredstava fonda, našoj opštini u značajnoj mjeri umanjena raspodjela iz sredsatava Egalizacionog fonda u odnosu na raniji Zakon i Pravilnik.Sa nekadašnjih 12,66% ukupnog Egalizaciong fonda u 2018. godini, procenat je pao ispod 9,50% i konačno u 2021. godini 9,05. 2018. godine 12,66% – 4.395.000,00 evra (Stari Zakon i Pravilnik).2019. godine 9,67% – 3.617.000,00 evra (manje 778.000,00 evra)2020 godine 9,58% – 3.280.000,00 evra ( manje 337.000,00 €) 2021. godine 9,05% – 3.167.000,00 € (manje 113.000,00 evra) ukupno manje 1,228,000,00 evra u odnosu na 2018. godinu.Znajući da sredstva Egalizacionog fonda na godišnjem nivou iznose oko 35 miliona evra, lako je proračunati da je novim Zakonom i Pravilnikom Opština Berane dobila umanjenje od preko milion evra na godišnjem nivou, a u pitanju su 3 godine, pa samim tim novim zakonom smo za poslednje 3 godine dobili manje preko 3 miliona evra, što je na nivou jednogodišnjih prihoda od Egalizacionog fonda, a od izuzetnog je značaja za normalno funkcionisanje naše opštine.Takođe zabrinjava i vrlo mali broj projekata koji je predviđen za finansiranje iz kapitalnog budžeta preko Uprave javnih radova za našu opštinu.Poslanice Koalicije za „Budućnost Crne Gore“ i odbornice vladajuće većine u lokalnom parlamentu upoznate su sa svim aktivnostima koje je Opština Berane do sada preduzela na predlaganju projekata za finansiranje iz kapatalnog budžeta Crne Gore, a koji su dio Strateškog plana Opštine Berane i smatramo da Vlada Crne Gore treba da ih uzme u razmatranje i uvrsti u budžet za 2021. godinu.Dogovoreno je da se kompletna dokumentacija o kandidovanim projektima za 2021. godinu, koju je Opština Berane uputila Vladi Crne Gore, dostavi poslanicama kako bi kroz poslanička pitanja, diskusije i podnošenje amandmana Odboru za ekonomiju, finansije i budžet u Skupštini Crne Gore pokušali da uvećaju iznos sredstava za realizaciju bar nekih od projekata koje je Opština Berane predložila.

Sastanku su prisustvovali predsjednik Skupštine opštine Berane Novica Obradović, sekretar za finansije i ekonomski razvoj Bojan Radošević, arhitekta u Službi glavnog gradskog arhitekte Milica Osmajlić, savjetnica u Sekretarijatu za investicije i projekte Danka Golubović i savjetnica u Sekretarijatu za opštu upravu i društvene djelatnosti Milica Račić.

Avatar

Portal Berane

Pročitajte još