Babaić: U Domu učenika i studenata Berane poštuju se sve preporuke, uspješno odolijevamo širenju virusa

 Babaić: U Domu učenika i studenata Berane poštuju se sve preporuke, uspješno odolijevamo širenju virusa

Zaposleni u Javnoj ustanovi “Dom učenika i studenata Berane“ prilagodili su  način rada novonastalim okolnostima usled pandemije  Covida-19. Blagovremeno su  implementirane sve sugerisane preporuke zdravstvenih institucija, a prelazak na on line nastavu studenata  umnogome je olakšao  funkcionisanje ustanove”, kazao je za Portal Berane direktor JU “Dom učenika i studenata“,  Onur Babaić.

Foto: JU Dom učenika i studenata

    “U skladu sa Konkursom raspisanim od strane Ministarstva prosvjete, ustanovu je   primljeno 78 studenata i 117 učenika. Studenti, u skladu sa nastavnom dinamkom, u proteklom periodu, redovno su izvršavali svoje studijske obaveze na Visokoj medicinskoj školi i koristili usluge doma u punom kapacitetu. Ovakav koncept boravka nedavno je izmijenjen, budući da je Medicinski fakultet u čijem sastavu se nalazi ova visokoškolska jedinica, uvažavajući preporuke Instituta za javno zdravlje, organizovao praćenje nastave putem interneta. Shodno tome, studenti će svoje nastavne dužnosti u narednom periodu obavljati u online formatu i u tom smislu nije bilo potrebe za njihovim zadržavanjem u studentskom domu dok je na snazi ovakav vid nastave. Kada su u pitanju učenici, odlukom Ministarstva, redovnu nastavu, pohađaju samo prvi razredi srednjih škola koji su stalno prisutni, dok učenici starijih razreda periodično borave u domu u skladu sa posebnim režimom izvršavanja školskih obaveza”, kazao je Babaić.

Foto: JU Dom učenika i studenata

        On je dodao da ovakav model praćenja nastave,  povlači za sobom ograničeno vrijeme boravka u domu, što je olakšalo sveukupno funkcionisanje ustanove.

 “Samim tim olakšano je nastojanje ovog kolektiva da se disciplinovanije  odnosi prema preporukama zdravstvenih vlasti. Naime, trenutno odsustvo dijela korisnika omogućilo je  ustanovljavanje drugačije organizacije boravka i rada u ustanovi, odnosno adekvatno prilagođavanje aktuelnim uslovima. To, nadalje, podrazumijeva i drugačija pravila ponašanja jer nam je cilj da svi daju svoj doprinos kako bismo se efikasnije izborili sa složenim okolnostima u kojima smo se kao društvo našli”, naglašava Babaić.

Foto: JU Dom učenika i studenata

        Sa pojavom prvog talasa covid-19 infekcije, kolektiv ustanove je  pristupio odgovorno prema novonastaloj situaciji, pravovremenom implementacijom preporučenih zdravstvenih mjera u cilju zaštite zdravlja kako korisnika tako i zaposlenih.

“Poštujući službene direktive, konstituisan je krizni štab u čijoj je nadležnosti koordinacija svih aktivnosti usmjerenih na prevenciju širenja infekcije, poput redovne komunikacije sa zdravstvenim institucijama i upoznavanje korisnika  sa smjernicama ponašanja, ukazivanje na obaveze nošenja zaštitnih maski, održavanje propisane distance, redovne dezinfekcije, lične higijene i higijene prostorija. Uz to, obezbijeđene su i dovoljne količine zaštitinih i dezinfikacionih sredstava”, dodaje on.

Foto: JU Dom učenika i studenata

         Ovakav pristup, po riječima Babaića, rezultirao je sprečavanjem širenja virusa u domu, što dodatno dobija na značaju jer se radi o objektu u kojem je svakodnevno zastupljena koncentracija većeg broj lica, pa je samim tim i mnogo veći rizik od pojave infekcije.

“ Zadovoljstvo mi je da potvrdim da smo u dosadašnjem periodu uspješno odgovorili zdravstvenim zahtjevima i da ćemo se i u daljem radu i djelovanju odgovorno  odnositi prema evenutalnim epidemiološkim izazovima”, poručio je Babaić.

Avatar

Violeta Jašović

Pročitajte još