Agović: Nema potrebe za zabranom saobraćaja između Berana i Petnjice

 Agović: Nema potrebe za zabranom saobraćaja između Berana i Petnjice

Ministarstvo zdravlja i Institut za javno zdravlje su organizovali sastanak sa predstavnicima svih lokalnih samoupravama. Cilj sastanka je bio da se predstavnici lokalnih samouprava na direktan način upoznaju sa aktuelnom situacijom u Crnoj Gori ali i da iskažu stavove koji se tiču situacije u sredinama u kojima žive i rade.

“Ministarstvo zdravlja i IJZ-a su najavili da su spremni da imamo praktično dnevnu komunikaciju kada je u pitanju pandemija Covid-19. Lokalne uprave će imati po jedno zaduženo lice iz operativnog opštinskog štaba za komunikaciju sa nadležnim državnim organom”, istakao je

Samira Agovića- predsjednika Opštine, a prenosi Radio Petnjiva.

Prema navodima tog medija, što se tiče situacije u Petnjici, Agović je konstatovao da je pod kotrolom, ali i da će tražiti od nadležnih da se zabrana međugradskog saobraćaja ne odnosi na opštine sa sjeveroistoka kada je u pitanju saobraćajna komunikacija između tih i opštine Berane, a to isljučivo zbog poljoprivrednih proizvođača, odnosno regionalne stočne pijace koja se nalazi u toj opštini.

„Smatram da je naš zahtjev opravdan i da je situacija u opštinama sjeveroistoka povoljnijem odnosu na druge opštine pa je nužno imati razumijevanja za poljoprivredne proizvođače koji svoje tržišne viškove plasiraju upravo na ovoj pijaci”, istakao je Agović

Misli se na subotu, jer se upravo tim danom i odvija prodaja stoke na beranskoj pijaci, nagkasio je Agović, zaključio je Portal.

Avatar

Portal Berane

Pročitajte još