Opština Berane uspješno realizovala projekat „Zelena ostrva“

 Opština Berane uspješno realizovala projekat „Zelena ostrva“

Opština Berane ovih dana uspješno je realizovala projekat “Zelena ostrva” koji je finansirala Evropska unija u okviru IPA II programa prekogranične saradnje Crna-Gora-Albanija.
Cilj projekta bio je poboljšanje sistema upravljanja otpadom u ciljnim područjima, smanjenje zagađenja i jačanje kapaciteta javnih institucija za adekvatno sakupljanje otpada u opštinama u kojima je projekat realizovan.

Foto: Opština Berane


“U okviru prvog poziva Programa prekogranične saradnje Crne Gore i Albanije 2014-2020, Opština Berane i njeni partneri: VIS Albanija, Opština Malesi e Madhe i Caritas Crne Gore potpisali su ugovor o dodjeli sredstava koji se odnosi na implementaciju projekta Zelena ostrva. Projekat se tiče zaštite životne sredine i sprovodio se 30 meseci. Ukupna vrijednost projekta je 469,816.92 €, a vrijednost donacije je 399,215.22 €”, kazala je za Portal Berane rukovodilac projekta Maja Pešić.
Svrha projekta je, objašnjava Pešić, uspostavljanje efikasnog i održivog sistema upravljanja otpadom u skladu sa planiranjem EU i lokalnim i nacionalnim planovima upravljanja otpadom.
“Projekat je podržao odvojeno sakupljanje komunalnog otpada kako bi se postigli ciljevi ponovne upotrebe i recikliranja, kako je definisano u Nacionalnom zakonu o upravljanju otpadom, a time i smanjiti količinu otpada koji odlazi na deponije. Da bi se to postiglo, aktivnosti su osmišljene tako da stimulišu domaćinstva da prihvate, razumiju i podijele vrste otpada koji se može reciklirati”, dodaje Pešić.

Foto: Opština Berane


Instalacija zelenih ostrva je smatra ona , veliki korak i konkretan napor za zajednice da promijene svoj odnos prema otpadu.
“Da bi ovaj sistem funkcionisao, moraju se obezbijediti mnogi aspekti, odgovoran odnos prema prostoru i obezbjeđivanje neophodnih tehničkih uslova i opreme. Na taj način, prvi korak za pravilnu manipulaciju otpadom od mjesta nastanka do njegovog konačnog odlaganja jeste obezbjeđivanje uslova. S tim u vezi zelena ostrva su inovacija u našoj opštini ,napomenuću da nisu jedina u Crnoj Gori, ali su prva ovog tipa-dizajna, koji se nadamo da će biti repliciran i u drugim opštinama. Njihov dizajn je pripremljen od strane stručnjaka u skladu sa okruženjem i arhitekturom mjesta. Takođe, oko ovih ostrva je uređeno zemljište i izvršena sadnja biljaka koje obavljaju korisnu i važnu funkciju u vezi sa zaštitom životne sredine, ali takođe izgledaju lijepo”, kaže Pešić.

Foto: Opština Berane


Pored zelenih ostrva obezbijeđeno je i 2000 kanti od 120l za 1000 domaćinstava a ono što je za pohvalu je I to da je sistem uspješno zaživio i da se mnogo građana raspituje o proširivanju ovakvog sistema sakupljanja otpada.

Foto: Opština Berane


“Nabavka dodatnih 42 kontejnera je završena krajem ove godine i na lokacijama u gradu su zamijenjeni dotrajali kontejneri novim. Nabavljen je parkovski mobilijar i žardinjere kao i kamion za Komunalno preduzeće i terensko auto za komunalnu policiju. Projekat je rađen u skladu sa važećim zakonodavstvom i u skladu sa obezbijeđenim sredstvima Države vezano za izgradnju reciklažnog dvorišta u Beranama, kako bi se sakupljeni sortirani otpad odlagao na pravom mjestu. Kao što sam pomenula, početak priče je obezbjeđivanje opreme, edukacija i jačanje svijesti građana o značaju sortiranja i recikliranja otpada, a očekujemo da ćemo uskoro imati priliku i da budemo Opština sa zaokruženim sistemom upravljanja otpadom”, zaključila je Pešić.

Avatar

Violeta Jašović

Pročitajte još