Broj nezaposlenih na evidenciji Biroa rada Berane povećan za 347

 Broj nezaposlenih na evidenciji Biroa rada Berane povećan za 347

„Kao i na svaku drugu sferu ljudskog življenja, pandemija virusa Kovid-19 negativno se odrazila na nezaposlenost. Tako se na našoj evidenciji na kraju mjeseca marta, tekuće godine nalazilo 4357 nezaposlenih lica, od čega je bilo 2445 žena. Napominjem da su 16.marta uvedene mjere zbog pandemije korona virusa. Sada, na kraju novembra 2020. godine, na evidenciji Biroa rada Berane se nalazi 4704 lica, 2635 žena. Dakle, u pomenutom periodu, broj nezaposlenih lica na našoj evidenciji je porastao za 347 lica, odnosno za skoro 8%“, kaže za Portal Berane, načelnica Biroa rada Berane Nataša Mijović.

Najviše nezaposlenih lica koja se trenutno nalaze na evidenciji ima I stepen – lica bez zanimanja i stručne spreme, njih 1546 ili 32,87%, od čega je 887 žena. Zatim slijede lica sa IV stepenom stručne spreme njih 1512 ili 32,14% i ona sa III stepenom stručne spreme, njih 1030 ili 21,9%.

„Takođe, 6. maja 2020. godine isplaćena je jednokratna novčana pomoć od 50 eura nezaposlenim licima koja su bila na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore na dan 31. mart 2020. godine, a koja nijesu korisnici novčane naknade i materijalnog obezbjeđenja , nosioci materijalnog obezbjeđenja i članovi njihovih porodica.To je bio jedan vid pomoći Vlade Crne Gore nezaposlenim licima“, dodaje Mijović.

Foto: ZZZ

Ona dodaje da se u ovom periodu najviše novoprijavljenih lica bilo sa IV stepenom stručne spreme, 33,9%. Prednjačili su medicinski tehničari, zatim elektrotehničari za računare, maturanati gimnazije lica, ekonomski tehnčari itd.

„Nakon toga slijede lica sa VII stepenom stručne spreme. Najviše je bilo diplomiranih pravnika i bečelora prava njih. Potom slijedi III stepen stručne spreme frizeri, kuvari, prodavaci, automehaničari itd“, dodaje Mijović.

Poslodavci od pojave korona virusa nijesu bili u prilici da primaju nove radnike, a mnogi su, pogođeni lošom ekonomskom situacijom morali i otpuštati stare. Posledice najviše trpe turizam i ugostiteljstvo, ali i ostale grane privrede nijesu pošteđene, na udaru su i mala i srednja preduzeća. Pad broja zaposlenih konstantan je od početka pandemije, očekuje se da će se ovaj trend nastaviti Mijović ističe da je pandemija korone sigurno najviše uticala na turizam i sezonsko zapošljavanje.

„Još jednom da napomenem, Zavod za zapošljavanje Crne Gore, je poštujući preporuke Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti, sprovodio, počev od 16. marta 2020. godine, neophodne mjere kako bi se obezbijedili uslovi za nesmetanu zaštitu javnog zdravlja i spriječila pojava i širenje virusa korona, na osnovu naredbe Ministarstva zdravlja o preduzimanju privremenih mjera za suzbijanje i sprečavanje prenošenja virusa korona, što još uvijek činimo. Uprkos svemu , sproveli smo sve aktivnosti i programe koje smo predvidjeli za 2020 godinu“, zaključila je Mijović.

Avatar

Violeta Jašović

Pročitajte još