Mr Golubović Popović: Škola roditeljstva put do boljih odnosa izmedju roditelja i djece

 Mr Golubović Popović: Škola roditeljstva put do boljih odnosa izmedju roditelja i djece

Mr  Ana Golubovic  Popović, klinički  psiholog i sistemski  porodični  psihoterapeut u Domu zdravlja Berane nedavno je dobila međunarodni sertifikat supervizora programa “Roditeljstvo  za cjeloživotno zdravlje za malu djecu”. Kako je Golubović-Popović kazala za Portal Berane,  ovaj program Dom zdravlja Berane realizuje u saradnji sa UNICEF-om još od 2017.  godine.  Program se sastoji  od dvanaest dvoipočasovnih radionica i namijenjen je roditeljima djece uzrasta od dvije do devet godina.

Foto:Privatna arhiva

“Program  vode   dva    sertifikovana   facilitatora, a do sada je bila  praksa   da program  vodimo koleginica  Tatjana Bulatović i ja. Naglasila  bih  da  program  podrazumijeva  kontinuiranu  superviziju za facilitatore  programa u toku  tri  mjeseca kada se  održavaju  sesije sa  roditeljima. Kako   do  sada  nije  bilo  Supervizora ovog  programa u  Crnoj  Gori   supervizorsku podršku nam je pružala uvažena profesorica Džudi Hačing, kod koje smo ja I ostale kolege polagale završni ispit I stekli zvanje”, kaže Golubović Popović. 

 Autori ovog akreditovanog programa, dodala je ona, su prof. dr Džudi Hačings, Univerzitet Bangor i direktorka Institut za ranu intervenciju u djetinjstvu, registrovana dobrotvorna organizacija Dr Džejmi Lahman, istraživač, Univerzitet Oksford, nezavisni consultant.

Foto: Privatna arhiva

Cilj programa “Roditeljstvo za cjeloživotno zdravlje “, po riječima Golubović Popović je da se smanji rizik od lošeg postupanja prema djeci uzrasta od dvije do devet godina, da se unaprijedi ponašanje djece u porodicama, kao i da se pomogne roditeljima da razviju vještine za uspostavljanje pozitivnog odnosa sa djecom.

„ Kada govorimo o „roditeljima“ i o „roditeljstvu“, mislim na staratelje djeteta, bez obzira na to da li su im biološki roditelji ili ne. Program podučava nenasilnim tehnikama disciplinovanja, koje u kombinaciji sa unaprijeđenim uspostavljanjem kućnih pravila i rutina, smanjuju ponašanja kod djece koja obično vode ka konfliktu, tako što se kreiraju uslovi koji su predvidljiviji i sigurniji za djecu. Program, takođe, potpomaže izgradnju odnosa putem koje se razvija osjećaj empatije kod roditelja. Na taj način oni stiču uvid u svijet na način kako ga vide njihova djeca”, dodala je Golubović Popović.

 Do sada je škola  roditeljstva organizovana pet puta, s tim  da je peta započela  rad  planiranom  dinamikom, ali je zbog  epidemiološke  situacije   nastavljena online, putem zoom aplikacije. 

“Planiramo da u saradnji  sa   Unicefom i uz poštovanje  preporuka, nastavimo  sprovodjenje  programa za roditelje, putem interneta.Početak je, po mojim saznanjima planiran za početak  sledeće   godine”, dodaje Golubović Popović . 

Foto: Privatna arhiva

   Broj  polaznika škole  je  ograničen, učestvuje od osam do četrnaest  učesnika, a po riječima Golubović Popović do  sada   su imali  maksimalan  broj  prijavljenih  roditelja .

“Maksimalan broj roditelja prijavljenih za radionice govori  o  zainteresovanosti  roditelja  da  povećaju  svoje   roditeljske  kompetencije i  da   učešćem  u  ovom  programu  koji  je  višestruko  koristan za   djecu, ali i za roditelje, koji  kroz  ovaj program budu  osnaženi i  motivisani  da  na   lakši  način  dodju  do  promjene ponašanja  kod  djece”, ističe ona .

 Program je koristan jer je osmišljen da podstice  promjenu, kako  temama  koje se obradjuju  tokom 12  sesija, tako i aktivnim učešćem svih članova grupe.

“Svi  clanovi grupe jednako su uključeni i  dijele svoja  iskustva i  komentarišu  promjene   koje su uočili posle  izvršenih  zadataka, čime  iniciraju i preispitivanje   učesnika..  Ako roditelj   koristi isti obrazac  ponašanja  prema   djeci  u  vaspitanju  a  isčekuje  neku promjenu kod  djeteta, do promjene sigurno neće  doći. Ukoliko  sam  roditelj nešto ne  promijeni promjenu ne može očekivati ni kod djeteta, što je i suština  ovog  programa. Roditelj je uzor , često  djeca   samo  oponašaju  svoje   roditelje. Dijete  je   ogledalo  nas   samih. Veoma je važno imati  na  umu da su djeca dobra, ponašanja su  loša! Na  promjeni  ponašanja kod  djece treba  raditi”, zaključuje Golubović Popović.

Avatar

Violeta Jašović

Pročitajte još