Prestižno priznanje u rukama Beranke Jelene Korać Jačić

 Prestižno priznanje u rukama Beranke Jelene Korać Jačić

Nagrada fondacije „Akademik Radoslav Anđus“ za perspektivne mlade istraživače u oblasti fiziologije- biofizike za 2019/2020 godinu pripala je Beranki dr Jeleni Korać Jačić.
Ova uspješna, mlada žena, prošle godine doktorirala je na Hemijskom fakultetu u Beogradu, a trenutno radi na Odsjeku za nauku o živim sistemima, Instituta za multidisciplinarna istraživanja, Univerziteta u Beogradu. Bavi se ispitivanjima u oblasti koordinacione biohemije i redoks fiziologije. Proučava interakcije malih bioloških molekula sa prelaznim metalima¸ i uticaj metala na biološku aktivnost biomolekula. Iako iza nje stoje brojni uspjesi Jelena je sačuvala onu skromnost koja je odlika ljudi koji su svojim radom i zalaganjem postigli uspjehe i onih koji dobro vaspitanje nose iz porodičnog doma.

Foto:Privatna arhiva


Sa ponosom ističe da je sedam njenih naučnih radova objavljeno u međunarodnim časopisima. Pomenutu nagradu dobila je za rad „Ferrous iron binding to epinephrine promotes the oxidation of iron and impedes activation of adrenergic receptors. Free Radical Biology and Medicine, 2020, 148: 123-127, na kojem su koautori bili njene kolege Ljiljana Nikolić, Dalibor M. Stanković, Miloš Opačić, Milena Dimitrijević, Danijela Savić, Sanja Grgurić Šipka, Ivana Spasojević i Jelena Bogdanović Pristov.
„Uloga fero/feri gvožđa, slobodnog ili vezanog i danas je, sa praktičnog i teoretskog aspekta intrigantna u redoks biologiji. Konekcija ovog „problema“ sa adrenalinom i potencijalnim efektima u pato-fiziološkim stanjima, uz sugerisanje molekulskog mehanizma delovanja, je originalan pristup u redoks fiziologiji. Dobijeni rezultati u ovom radu pored fundamentalnog, imaju i poseban biomedicinski značaj“, kaže Jelena.

Foto:Privatna arhiva


Ona ističe da je počastvovana da je njen rad prepoznat i nagrađen među brojnim radovima i imenima za koja će se tek čuti u svijetu nauke.
„Nagrada Fondacije predstavlja veliki uspjeh za moje dosadašnje napore i značajan podsticaj da u daljoj karijeri nastavim da se bavim naučnim i istraživačkim radom u ovoj oblasti“, naglasila je dr Korać Jačić.
Ona ističe da zaista voli posao koji radi i da je on ispunjava, ali da trenutno u njenom životu postoji neko kome je potpuno posvećena.
„Ja zapravo volim da se igram u laboratoriji. Radim posao koji mi daje slobodu da izrazim svoju kreativnost. Nekada dobijemo rezultate, nekada ne, ali uvijek kada ih dobijemo izamame mi osmijeh na lice. S obzirom da sam prošle godine u maju mjesecu rodila ćerku, sve moje vrijeme posvećeno je njoj i zaista uživam u tome. Trenutno sam na bolovanju, tako da smo malo u Beranama, malo u Beogradu. Od juna mjeseca vraćam se na posao, a onda ćemo vidjeti kako će to dalje funkcionisati. Mada mislim da je uz dobru organizaciju sve moguće. Prijatno okruženje je ključno u svemu“, sa osmjehom zaključuje dr Korać Jačić.

Avatar

Violeta Jašović

Pročitajte još