CIA o crnogorskoj ekonomiji: Ukloniti prepreke za strane investitore

 CIA o crnogorskoj ekonomiji: Ukloniti prepreke za strane investitore

Izvor: Ilustracija

Vlada Crne Gore prepoznaje potrebu uklanjanja prepreka kako bi ostala konkurentna i otvorila ekonomiju stranim investitorima, objavila je u svom izvještaju „The World Factbook” američka Centralna obavještajna agencija (CIA).

Radi se o izvještaju koji je dopunjen prije pet dana, piše Dan.

“Crnogorska ekonomija prelazi na tržišni sistem.Oko 90 odsto crnogorskih državnih preduzeća je privatizovano, uključujući 100 odsto bankarskog sektora, telekomunikacija i distribucije nafte. Turizam, koji čini više od 20 odsto crnogorskog BDP-a, svake godine dovede tri puta više posjetilaca od ukupnog stanovništva Crne Gore. Nekoliko novih luksuznih turističkih kompleksa u raznim je fazama razvoja duž obale, a nekoliko se nudi sa obližnjim objektima za čamce i jahte”, piše u izvještaju CIA.

Dodaju da se pored turizma, energetika i poljoprivreda smatraju za dva različita stuba crnogorske ekonomije.

“Iskorišteno je samo 20 odsto hidroenergetskog potencijala Crne Gore. Crna Gora planira postati neto izvoznik energije, a izgradnja podvodnog kabla za Italiju, pomoći će u postizanju cilja. Crna Gora koristi euro kao domaću valutu, iako nije zvanična članica euro zone. U januaru 2007. godine Crna Gora se pridružila Svjetskoj banci i MMF-u, a u decembru 2011. WTO. Crna Goraje započela pregovore o pridruživanju EU 2012. godine, ispunivši uslove koje je postavilo Evropsko vijeće, koje je pozvalo Crnu Goru da preduzme korake u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala”, navodi se u izvještaju.

Dodaju da su neto direktna strana ulaganja u 2017. godini dostigla 848 miliona dolara, a ulaganja po stanovniku jedna su od najvećih u Evropi, zbog niske stope poreza na dobit.

Najveći strani investitori u Crnoj Gori u 2017. godini bili su Norveška, Rusija, Italija, Azerbejdžan i Mađarska.

“Crna Gora trenutno planira velike remonte svoje putne i željezničke mreže i moguća proširenja svog sistema vazdušnog saobraćaja. Vlada Crne Gore je 2014. godine izabrala dvije kineske kompanije za izgradnju 41 km dugog dijela autoputa u zemlji… Pozajmice su stimulisale sve veći dug Crne Gore, uz odsutnu fiskalnu konsolidaciju. Crna Gora je prvi put uvela porez na dodatu vrijednost (PDV) u aprilu 2003. godine i uvela diferencirane stope PDV-a od 17 Odsto i 7 odsto (za turizam) u januaru 2006. Vlada Crne Gore povećala je neturističku stopu poreza na dodatu vrijednost (PDV) na 21 odsto od januara 2018, s ciljem smanjenja njegovog javnog duga”, piše u izvještaju.

Predviđena 5G tehnologija

Kad je u pitanju telekomunikacija u Crnoj Gori u izvještaju CIA se navodi da se radi o modernom telekomunikacionom sistemu sa pristupom evropskim satelitima.

“Sektor telekomunikacija je u skladu s EU normama, što znači konkurenciju, pristup i tarifne strukture. Dostupni DSL, kablovi, iznajmljena linija i vajrles. Sezonski turisti povećali su penetraciju mobilne telefonije. Široka dostupnost LTE tehnologija učinila je mobilni širokopojasni pristup održivom alternativom fiksnom širokopojasnom internetu u ruralnim područjima. Usluge 5G tehnologije predviđene su u budućnosti”, piše između ostalog u izvještaju.

Dodali su da izbijanje pandemije negativno utiče na proizvodnju i lance dobavljača telekomunikacija na globalnom nivou.

Avatar

Portal Berane

Pročitajte još